Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste bachelorjaar heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats biedt het een indruk van de verschillende aspecten van de studie Kunstgeschiedenis. Op grond hiervan kun je als student vaststellen of je studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste bachelorjaar een selecterend doel. Als je dit op tijd haalt, bestaat er een redelijke verwachting dat je de rest van de bacheloropleiding met succes kunt doorlopen. Aan het einde van het eerste bachelorjaar wordt, op basis van behaalde resultaten, een Bindend studieadvies (BSA) afgegeven.

Aan het eind van het eerste bachelorjaar

  • ben je in staat objecten van beeldende kunst binnen een artistieke traditie te plaatsen. Dit blijkt uit de kennis van een vast aantal key monuments, uit de vaardigheid in het stilistisch en iconografisch beschrijven en interpreteren van kunstvoorwerpen, en uit de kennis van de meest gebruikte materialen, technieken en constructiewijzen binnen de verschillende vormen van beeldende kunst en architectuur;
  • ben je in staat om in de studie naar de Kunstgeschiedenis gehanteerde systemen om kunstwerken te rubriceren toe te passen met gebruikmaking van vakspecifieke termen en begrippen, en op basis van (internationale) literatuur;
  • ben je vertrouwd met de voornaamste afbakeningen in periodes en stromingen binnen de kunstgeschiedenis van de oudheid tot en met de huidige tijd;
  • beschik je over traditionele en ICT-basisvaardigheden om inhoudelijke gegevens op te sporen en de verworven vakinhoud over te dragen. Dit blijkt uit de vaardigheid een schriftelijk werkstuk samen te stellen dat consistent en logisch is opgebouwd en onderverdeeld, dat duidelijk en met de juiste toepassing van vaktermen is geformuleerd en dat volgens de geldende regels van annotatie is voorzien;
  • beschik je over de vaardigheid om vakkennis mondeling te bespreken en te presenteren, op duidelijke en vakspecifiek verantwoorde wijze met behulp van daartoe geschikte technische middelen (ICT, powerpoint, enzovoorts).
Cursussen Code EC 1 2 3 4
Klassieke Mythologie in beeld LET-GLTCB113 5

X

X
Griekse en Romeinse Archeologie LET-GLTCB114 5
Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen 1 en 2 LET-KGB1100A
LET-KGB1100B
10 X X
Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne periode, Zuid-Europa LET-KGB1225 5 X
Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne periode, Noord-Europa LET-KGB1226 5 X
Kunstgeschiedenis van de moderne tijd: van de Franse revolutie tot 1918 LET-KGB1350A 5 X
Kunstgeschiedenis van de moderne tijd: 1918-heden LET-KGB1400A 5 X
Methoden en vaardigheden I-IV LET-KGB1630A
LET-KGB1630B
LET-KGB1630C
LET-KGB1630D
20

X

X X X
Totaal 60 15 15 15 15

Aanvullende informatie over de cursussen in B1 is te vinden in studiehandleidingen die aan het begin van elke cursus worden opgesteld. Daarin tref je de belangrijkste spelregels en overige praktische informatie aan. Inhoudelijke aspecten van de cursus komen beschikbaar via de digitale leeromgeving Brightspace.