Zoek in de site...

Programma B2

Het programma van de bachelorjaren 2 en 3 bouwt voort op dat van het eerste jaar. De repertoirekennis waarvoor in het eerste jaar het fundament is gelegd, wordt verder uitgebouwd, maar vooral worden de kunst- en cultuurhistorische, methodische en theoretische perspectieven waarvoor al in het eerste jaar doorkijkjes zijn geboden, verder uitgewerkt. Je leert kunstobjecten analyseren in hun historische context, en specifieke wetenschappelijke invalshoeken en methoden kennen en toepassen, alsmede er in schriftelijke en mondelinge vorm over te rapporteren. De bachelor wordt afgesloten met een bachelorwerkstuk waarin alle Eindtermen van de opleiding samenkomen. Het tweede bachelorjaar bestaat, voor studenten die in 2018-2019 met de studie zijn begonnen, geheel uit majoronderwijs. In B3 wordt in 2019-2020 een eenmalig overgangsprogramma aangeboden voor wie in 2017-2018 of eerder met de studie is begonnen. In 2020-2021 zal dit overgaan in een nieuw curriculum waarvan een zogenaamde profileringsminor van 40 EC deel zal uitmaken.

Cursussen Cursuscode EC 1 2 3 4

Werkgroep en excursie moderne periode (Parijs)of
Werkgroep en excursie middeleeuwen*

LET-KGB220

LET-KGB320

10 X X

Majorwerkgroep (keuze)
'Achter gesloten deuren?' Inleiding op de Nederlandse interieurgeschiedenis
of
American Art

LET-KGB230

LET-ETCAMB203

5 X X
Perspectives on Photography LET-KGB704 5 X X
Wijsgerige reflectie: esthetica LET-KGCC100 5 X
Golden Ages: Baroque Art in Italy and the Netherlands LET-KGB701 5 X X
Werkgroep en excursie vroegmoderne periode (Florence) LET-KGB225 10 X X

Majorwerkgroep 2 (keuze):
Fake of Fortune: onderzoek naar authenticiteit en vervalsing
of
Het boek als kunstwerk

LET-KGB703

LET-KGB235

5

X X

Architectuur

LET-KGB330

5 X X

Denken over Kunstgeschiedenis

LET-KGB215

5 X X
Iconografie LET-KGB205 5 X X
Totaal 60 15 15 15 15

*) De cursussen Werkgroep en excursie Kunstgeschiedenis van de moderne periode en Werkgroep en excursie Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen worden een maal per twee jaar alternerend aangeboden. Beide cursussen zijn verplichte programmaonderdelen. Studenten die in 2019-2020 de studie aanvangen, volgen in het tweede jaar de cursus werkgroep en excursie Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen en in het derde jaar de cursus werkgroep en excursie Kunstgeschiedenis van de moderne periode.