Zoek in de site...

Core curriculum Geesteswetenschappen

Het core curriculum Geesteswetenschappen maakt onderdeel uit van het programma van studenten die tussen 1 september 2011 en 1 september 2018 met hun opleiding zijn gestart en bestaat uit drie cursussen van elk 5 ec:

Cursus 1: wijsgerige reflectie

Cursus 1 wordt als onderdeel van het core curriculum in collegejaar 2019-2020 niet meer aangeboden, maar wel als onderdeel van het majorprogramma van je opleiding.

Cursus 2: kennis en inzicht in de humaniora

Ter invulling van deze 5 ec kun je een keuze maken uit verschillende cursussen. Deze cursussen worden verzorgd in het eerste semester. Bij sommige opleidingen is dit vak in B2 geplaatst, bij andere in B3. Dit betekent dat er zowel 2e als 3e jaarsstudenten aan deelnemen.

Alle cursussen worden verzorgd in het eerste semester in de vorm van hoorcolleges en de toetsvorm is een schriftelijk tentamen.

Collegetijden: dinsdagmiddag van 15.30-18.15 uur

tentamen: dinsdag 21 januari 2020, 15.30 -18.15 uur

herkansing: dinsdag 31 maart 2020, 15.30 – 18.15 uur

Je kunt een keuze maken uit de volgende vakken:

Daarnaast kan ook voor een van de volgende cursussen gekozen worden mits de gekozen cursus niet al standaard onderdeel uitmaakt van je majorprogramma. Let op: deze vier cursussen vinden NIET op dinsdagmiddag plaats. Ook de tentamens vinden op andere momenten plaats dan hierboven genoemd. Controleer dus of inschrijving voor een van deze cursussen roostertechnisch mogelijk is.

Cursus 3: Geesteswetenschappen en samenleving

Geesteswetenschappen en samenleving bestaat uit twee delen en wordt jaarlijks verzorgd in het tweede semester:

In het eerste deel van de cursus, 'De kritische academicus' (periode 3), leer je na te denken over de maatschappelijke relevantie van de geesteswetenschappen in het algemeen en van je eigen opleiding in het bijzonder. Het tweede deel van de cursus, 'De academicus op de werkvloer' (periode 4), is gericht op loopbaanoriëntatie.

Uitzonderingen

Voor de cursussen 2 en 3:
Als je geplaatst bent in de educatieve minor, of een semester naar het buitenland gaat, kan de programmering van de cursussen 2 en 3 van het core curriculum Geesteswetenschappen voor problemen zorgen. Je kunt dan bij de examencommissie een verzoek indienen om een vervangend vak te mogen volgen. Dit geldt zowel voor cursus 2 als voor cursus 3 (indien van toepassing eventueel een vak van de buitenlandse universiteit in kwestie) De inhoud van een dergelijke cursus moet wel passen in je totale studieprogramma, te beoordelen door de examencommissie.

Voor cursus 3:
Deze cursus wordt verzorgd in het tweede semester van B3 door per opleiding verschillende docenten.

Als je al vroeg weet dat je in je derde jaar naar het buitenland gaat en daardoor de nodige verschuivingen aan kunt brengen in je studieprogramma, dan kun je bij de examencommissie een verzoek indienen om cursus 3 al in B2 te mogen volgen.

Als je voor je vertrek niets hebt kunnen regelen of als je de cursus wel gevolgd, maar niet gehaald hebt, zul je het in principe in je vierde jaar alsnog moeten doen. Als je niet kunt/wilt wachten tot het tweede semester van je vierde studiejaar, kan in sommige gevallen een cursus uit het eerste semester gekozen worden ter vervanging van cursus 3. Een dergelijke vraag bespreek je eerst met de studieadviseur en vervolgens vraag je bij de examencommissie om goedkeuring. Je komt alleen in aanmerking voor een dergelijke regeling als je aan de volgende criteria voldoet:

  • je moet aantonen dat je alleen deze cursus nog hoeft te volgen in het tweede semester. Als er nog meer onderdelen open staan voor het tweede semester, of als er nog zoveel open staat dat het niet aannemelijk is dat je alles in één semester af kunt ronden, moet je wachten tot de cursus in het tweede semester weer aangeboden wordt.
  • Je moet hele goede redenen hebben voor het niet volgen of halen van cursus 3 in het tweede semester van B3 en dat aantonen ter beoordeling van de examencommissie.