Zoek in de site...

Overgangsregelingen

In september 2018 is de opleiding gestart met het nieuwe programma. Dat betekent dat vorig jaar (2018-2019) het eerste studiejaar is vernieuwd en dat dit jaar (2019-2020) het tweede studiejaar vernieuwd wordt. Ook in het eerste jaar hebben nog enkele veranderingen plaatsgevonden.

In het eerste jaar zijn de volgende vakken vervangen, van naam veranderd of komen te vervallen:

2018-2019 2019-2020
- Wat is literatuur? - Literaire theorie en analyse
- Eeuwig gaat voor ogenblik. De nederlandse canon van middeleeuwen tot heden - De nederlandse canon van middeleeuwen tot heden
- De literatuur draait door: rol en functie van Nederlandstalige literatuur in de 21ste eeuw - Rol en functie van Nederlandstalige literatuur in de 21ste eeuw

- Inleiding taalkunde

- Moedertaalverwerving

- Fonetiek
- Woordstructuur: Morfologie
- Betekenis van woorden en zinnen: Semantiek

- Semantiek en Morfologie

In het tweede jaar zijn de volgende vakken vervangen, van naam veranderd of komen te vervallen:

2018-2019

2019-2020

- Middeleeuwen. Letterkunde 1

- Middeleeuwse auteurs als entertainers en moraalridders
- 19de eeuw. Letterkunde 4 - Realisme en secularisering in de 19de eeuwse literatuur
- 20ste eeuw. Letterkunde 6 - Literatuur en autonomie in de 20ste eeuwse letterkunde
- Constituenten en zinsstructuur in het Nederlands - Fonologie
- Modern Vlaanderen. Letterkunde 5 -

In het studiejaar 2019-2020 worden andere keuzevakken aangeboden dan in 2018-2019

2018-2019

2019-2020

Tweede jaar semester 1:

(geen keuzevakken)

Tweede jaar semester 1:

- Moedertaalverwerving

- Journalistieke basisvaardigheden (uit minor Journalistiek)

- Kunstkritiek (uit minor Journalistiek)

- De academicus voor de klas

Tweede jaar semester 2:

- Keuzecursus Taalkunde: Tutorial

- Keuzecursus Taalbeheersing: Tutorial

- Een cursus uit de minoren ‘Mediëvistiek’, ‘Psycholinguïstiek’, ‘Journalistiek’ en ‘Nogal logisch’

Tweede jaar semester 2:

- De ‘ander’ in de moderne Vlaamse literatuur

- Psycholinguïstisch onderzoek

- Interculturele communicatie

- Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweedetaal

Derde jaar semester 1:

- Verdieping Letterkunde

- Neerlandistiek Statistiek

- Keuzecursus Van Adam tot Zeus

- Keuzecursus Taalkunde: Tutorial

- Keuzecursus Taalbeheersing: Tutorial

- Keuzecursus Minorvak (alleen uit de minoren NL, alleen uit een minor die de student niet heeft gekozen)

Derde jaar semester 1:

- Historisch en modern letterkundig onderzoek

- Statistiek

- Een cursus uit de minoren van de opleiding Nederlandse taal en cultuur of van de minoren van de opleiding Taalwetenschap.

Derde jaar semester 2:

- Losgezongen van hun betekenissen

- Experimenteel onderzoek

- Keuzecursus Minorvak (alleen uit de minoren NL, alleen uit een minor die de student niet heeft gekozen)

Derde jaar semester 2

- De ‘ander’ in de moderne Vlaamse literatuur

- Psycholinguïstisch onderzoek

- Interculturele communicatie

- Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweedetaal

Voor alle vakken die in 2019-2020 niet meer aangeboden worden, zijn er regelingen ter vervanging getroffen. Het gaat om de eerstejaars vakken 'Inleiding taalkunde',‘Fonetiek’, ‘Woordstructuur: Morfologie’ en 'Betekenis van woorden en zinnen: Semantiek’; de tweedejaarsvakken 19de eeuw. Letterkunde 4’; ‘Modern Vlaanderen. Letterkunde 5’, ‘20ste eeuw. Letterkunde 6’, ‘21ste eeuw. 'Letterkunde 7’ en ‘Constituenten en zinsstructuur in het Nederlands’; en de keuzevakken ‘Losgezongen van hun betekenissen’, ‘Experimenteel onderzoek’, 'Van Adam tot Zeus’, ‘Taalkunde Tutorial’ en ‘Taalbeheersing Tutorial’. Studenten die één of meer van deze vakken niet hebben gehaald, wordt zeer sterk aangeraden een afspraak te maken met de studieadviseur via de website van het Studenten Informatiepunt Letteren.