Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste bachelorjaar heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats biedt het een indruk van de verschillende aspecten van de opleiding. Op grond hiervan kan de student vaststellen of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste jaar een selecterend doel. Wie het B1 programma op tijd haalt, mag ervan uitgaan dat het mogelijk moet zijn de rest van de bachelorfase met succes te doorlopen. In het B1 programma worden de eindtermen van de bachelorfase (zie algemene informatie) op inleidend niveau gerealiseerd.

Studenten die bij afloop van het eerste jaar van inschrijving 45 studiepunten behaald hebben, mogen deelnemen aan onderwijs van het tweede bachelorjaar.

Schematisch overzicht B1