Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-NTCB138 Argumentatie, Retorica en Publiek Debat (5 ec)
LET-NTCB300LK Bachelorwerkstuk Letterkunde (10 ec)
LET-NTCB300TK Bachelorwerkstuk Taalkunde (10 ec)
LET-NTCB300TB Bachelorwerkstuk Taalbeheersing (10 ec)
LET-LETCC300 Core Curriculum vak 3: Geesteswetenschappen en samenleving (5 ec)
LET-LETCC200 De academicus voor de klas (5 ec)
LET-NTCB240 De 'ander' in de moderne Vlaamse literatuur (5ec)
LET-NTCB115 De Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden (5 ec)
LET-NTCB224 Fonologie (5 ec)
LET-TWB228 Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal (5 ec)
LET-NTCB301 Historisch en modern letterkundig onderzoek (5 ec)
LET-CIWB152 Interculturele communicatie (5 ec)
LET-NTCMI503 Journalistieke basisvaardigheden (5 ec)
LET-NTCMI506 Kunstkritiek (5 ec)
LET-NTCB223 Kwantitatieve Methoden in de Neerlandistiek (5 ec)
LET-NTCB110 Literaire theorie en analyse (5 ec)
LET-NTCB217 Literatuur en autonomie in de 20ste eeuwse literatuur (5 ec)
LET-NTCB215 Literatuur en engagement in Verlichting en Romantiek (5 ec)
LET-NTCB117 Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw (5 ec)
LET-NTCB214 Middeleeuwse auteurs als entertainers en moraalridders (5 ec)
LET-NTCB128 Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands (5 ec)
LET-NTCB139 Moedertaalverwerving (5 ec)
LET-NTCB230 Ontwerp van overtuigende teksten (5 ec)
LET-NTCMI531 Psycholinguïstisch Onderzoek (5 ec)
LET-NTCB140 Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek (5 ec)
LET-NTCB216 Realisme en secularisering in de 19de eeuwse literatuur (5 ec)
LET-NTCB116 Rol en functie van Nederlandstalige literatuur in de 21ste eeuw (5 ec)
LET-NTCB129 Semantiek en Morfologie (5 ec)
LET-NTCB302 Statistiek (5 ec)
LET-NTCB221 Inleiding Psycholinguïstiek (5 ec)
LET-NTCB130 Taal en Media (5 ec)
LET-NTCB232 Taal in actie: discourse-analyse
LET-NTCB222 Taalverandering in context (5 ec)
LET-TWB133 Van woord tot zin (5 ec)
LET-LETCC100 Wijsgerige reflectie: Geschiedenis van het denken (5 ec)