Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Kenmerkend voor het bachelorprogramma voor studenten die in september 2017 of eerder aan hun bacheloropleiding zijn begonnen is de onderverdeling in een major en minoren. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding, minoren zijn samenhangende vakkenpakketten die de student kan gebruiken om de major verder uit te diepen of om zijn of haar kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. Alle studenten van de Letterenfaculteit volgen daarnaast vakken uit het zgn. Core Curriculum Geesteswetenschappen. Het Core Curriculum besteedt expliciet aandacht aan de vorming tot multidisciplinair georiënteerde geesteswetenschappers, met zicht op de betekenis van de eigen discipline voor de samenleving.

Kenmerkend voor het bachelorprogramma voor studenten die in september 2018 of daarna zijn gestart is de onderverdeling in een major en een profileringsminor. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding.De profileringsminor is een samenhangend vakkenpakket, dat je in principe volgt in het buitenland om je major verder uit te diepen of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die tevens een rol spelen in andere programma's. Daar kom je dus ook studenten van andere opleidingen en nationaliteiten tegen.

Het bachelorprogramma van 180 studiepunten is als volgt ingedeeld: 140 studiepunten worden besteed aan de major, de overige 40 aan de profileringsminor. Concreet ziet het programma er als volgt uit: het eerste bachelorjaar (B1) waarvoor een bindend studieadvies (BSA) geldt (minimaal 45 studiepunten behaald aan het eind van het eerste studiejaar) gevolgd door twee studiejaren (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en waarin daarnaast een profileringsminor is geprogrammeerd. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma.

In schema ziet het programma er als volgt uit:

Studiejaar Major in studiepunten Profileringsminor in studiepunten Studiepunten totaal
Bachelor 1 60 0 60
Bachelor 2 60 0 60
Bachelor 3 20 40 60

Honoursprogramma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, kamer E 19.06, Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy