Zoek in de site...

Bindend studieadvies

De Radboud Universiteit heeft een bindend studieadvies (BSA) voor alle voltijdse bacheloropleidingen.

Wat betekent dit voor jou? Als je voor het eerst staat ingeschreven voor het eerste jaar van een voltijdse bacheloropleiding, mag je de studie niet voortzetten als je aan het eind van het eerste jaar niet hebt voldaan aan de norm voor het BSA. Voor alle opleidingen aan de Faculteit der Letteren ligt deze norm op 45 EC (ECTS: European Credits Transfer System). Eén EC staat voor een studielast van 28 uur.

Het BSA wordt namens de decaan van de faculteit uitgebracht door de Commissie Studieadvies Eerste Jaar. Ontvang je een negatief BSA, dan kun je je gedurende drie jaar niet inschrijven voor dezelfde voltijdse bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit.

Eind februari wordt op basis van de studieresultaten van het eerste semester een voorlopig studieadvies uitgebracht. In het tweede deel van juli (dus vóór de zomervakantie) krijgen studenten die voldoen aan de BSA-norm een definitief positief advies. De studenten die op dat moment niet voldoen aan de BSA-norm krijgen een voornemen van negatief advies. Studenten krijgen in dit laatste geval nog de gelegenheid enkele weken later gehoord te worden door de Commissie Studieadvies Eerste Jaar.

In verband met het BSA is het van belang dat je studieadviseur op de hoogte is van eventuele persoonlijke omstandigheden. Meld deze dan ook tijdig.

Uitgebreidere informatie over het BSA