Zoek in de site...

Programma B2 Frans

In het tweede bachelorjaar bestaat de major uit 55 studiepunten aan taalspecifieke vakken. Daarnaast volgen de studenten de facultaire cursus Wijsgerige reflectie.

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 15 EC 1 2 3 4
Compétences langagières 5

LET-RTCBF212

X
Compétences langagières 6 LET-RTCBF213 X
Traduction F-N LET-RTCBF215 X X
Letter- en cultuurkunde 15 EC
Littérature et révolution (XVIIe-XIXe siècles) LET-RTCBF210 X X
Littérature et avant-garde (XXe-XXIe siècles) LET-RTCBF211 X X
Atelier culture: identités post-coloniales LET-RTCBF206 X X
Taalkunde 10 EC
Acquisition et apprentissage LET-RTCBF209 X X
Van Klank tot Woord LET-ETCBEN213 X X
Taal-, letter- en cultuurkunde 15 EC

Onderzoekscollege 2:
Tendances actuelles de la recherche

LET-RTCBF207 X X

Séminaire de recherche

LET-RTCBF216 X

Théories et méthodes

LET-RTCBF214 X X
Facultaire cursus 5 EC

Wijsgerige reflectie: Geschiedenis van het denken

LET-LETCC100 X X
Totaal aantal studiepunten 60