Zoek in de site...

Programma B2 Spaans

In het tweede bachelorjaar bestaat de major uit 55 studiepunten. Daarnaast volgen de studenten de facultaire cursus Wijsgerige reflectie.

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 15 EC 1 2 3 4
Spaans 3: Communicatieve Vaardigheden LET-RTCBS201 X X
Spaans 4: Communicatieve Vaardigheden LET-RTCBS202 X X
Vertalen Spaans-Nederlands LET-RTCBS213 X X
Letterkunde 10 EC
Estudios de recepción LET-RTCBS204 X X
El Quijote y sus trayectos LET-RTCBS209 X X
Cultuurkunde 15 EC
Estereotipos en la cultura hispánica LET-RTCBS210 X X
Identidad y diversidad: México y los Estados Unidos LET-RTCBMIS603 X X
Cine de América Latina y de España LET-RTCBS212 X X
Taalkunde 15 EC
Lengua, cultura y sociedad LET-RTCBS206 X X
Van Klank tot Woord LET-ETCBEN213 X X
Español como segunda lengua LET-RTCBS208 X X
Facultaire cursus

5 EC

Wijsgerige reflectie: Geschiedenis van het Denken

LET-LETCC100

Totaal 60