Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Minoren
Honours Programma

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in major en minoren. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding. Minoren zijn samenhangende vakkenpakketten, die je kunt gebruiken om je major verder uit te diepen of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. Meer informatie over de minoren vind je in de speciale minorgids  op de website van de faculteit. Het bachelorprogramma ziet er als volgt uit:

Bachelorprogramma voor studenten die vóór september 2018 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor

Ben je vóór september 2018 met de bachelor begonnen, dan volg je in het eerste jaar (B1) een verplicht programma van 60 studiepunten. Ook het tweede jaar (B2) bestaat uit een verplicht programma van 60 studiepunten (inclusief een keuzeonderdeel). In het derde jaar (B3) kies je in aanvulling op het verplichte deel van 30 studiepunten twee minoren (samen 30 studiepunten). Ook volg je in de major van de opleiding een core curriculum, dat bestaat uit drie verplichte vakken van elk 5 EC.

De opbouw van het bachelorprogramma ziet er als volgt uit:

Studiejaar

Majorvakken in EC

Core Curriculum EC (onderdeel Major)

Minorvakken in EC

Totaal onderwijs in EC

Bachelor 1

55

5

0

60

Bachelor 2

55

5

0

60

Bachelor 3

25

5

30

60

Totaal

135

15

30

180

Bachelorprogramma voor studenten die vanaf 2018 – 2019 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor

Als je in 2018 – 2019 of daarna bent begonnen in het eerste jaar (B1) van de bacheloropleiding, dan omvat het majorprogramma niet langer vakken van een core curriculum en volg je in het derde bachelorjaar (B3) een minor van 40 EC.

De bacheloropleiding ziet er dan als volgt uit:

Studiejaar

Majorvakken in EC

Minorvakken in EC

Totaal onderwijs in EC

Bachelor 1

60

0

60

Bachelor 2

60

0

60

Bachelor 3

20

40

60

Totaal

140

40

180

De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma. Ongeacht de minorkeuze kun je altijd doorstromen naar het algemene programma (General programme) of de specialisatie Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert van de masteropleiding Taalwetenschappen (Linguistics). De masteropleiding duurt een jaar en wordt afgesloten met het masterdiploma. De bachelor geeft tevens toegang tot een tweejarige onderzoeksmaster, waarvoor een selectieprocedure geldt.

De bacheloropleiding Taalwetenschap heeft het onderwijs georganiseerd via hoorcolleges, werkcolleges en practica. In het eerste college van een cursus licht de docent toe of er een aanwezigheidsplicht voor de betreffende cursus geldt en, indien er een aanwezigheidsplicht geldt, wat de gevolgen van eventuele afwezigheid zijn. Deze toelichting dient de docent ook schriftelijk vast te leggen in de cursusinformatie in Brightspace. Studenten wordt altijd aangeraden alle bijeenkomsten van een cursus bij te wonen, onafhankelijk van een aanwezigheidsplicht.

Minoren

In aanvulling op je major kun je studiepunten besteden aan de zogeheten minorenBij de opleiding Taalwetenschap wordt het minoronderwijs gevolgd in het eerste semester van B3. Een minor is een samenhangend pakket aan cursusonderdelen, dat je kunt gebruiken ter verdieping of verbreding van je studie. Zo zijn er facultaire, geesteswetenschappelijke en interfacultaire minoren. Ook is er aanschuifonderwijs, waarbij de minor bestaat uit majorvakken van andere Letterenopleidingen. Je kunt er ook voor kiezen om een (gedeelte van een) minor in te vullen met een stage of met een studieverblijf in het buitenland. Deze invulling moet goedgekeurd worden door de examencommissie. Een andere mogelijkheid is de zogeheten vrije minor, die je zelf kunt samenstellen uit vakken van binnen en buiten de faculteit. Deze invulling moet ook ruim voor aanvang van de minor goedgekeurd worden door de examencommissie.

Sommige minoren zijn verplicht als je de overstap wilt maken naar een bepaalde master. In het geval je wil instromen in het masterprogramma Taal- en Spraakpathologie in de master Linguistics moet je de vakken van het 'brugprogramma TSP' behaald hebben. Behalve het vak Neurolinguïstiek dat door alle studenten Taalwetenschap al verplicht wordt gevolgd in de bachelor zijn dit de vakken Taalontwikkelingsstoornissen, Akoestische fonetiek, Afasie, Statistiek 3 en Spraak, stem, gehoor. Voor vragen over dit brugprogramma kun je terecht bij dr. E. Janse (E.janse@let.ru.nl).

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy