Zoek in de site...

Programma B3

Hieronder zie je een schematisch overzicht van de verschillende B3-cursussen zoals verdeeld over de vier periodes. Alle cursussen worden gegeven op niveau 3.

B3 Cursuscode EC 1 2 3 4
Mentoraat LET-TWB000 -
Minor 1 (incl. stage- en buitenlandminor) 15 X X
Minor 2 (incl. stage- en buitenland minor) 15 X X
Neurolinguïstiek LET-TWB321 5 X
Pragmatiek LET-TWB320 5 X
Core curriculumcursus 3: Geesteswetenschappen en samenleving LET-LETCC300 5 X X
Stage LET-TW-STAGEBA 5 X X
Bachelorwerkstuk LET-TWB300A 10 X
Totaal 60 15 15 15 15

Aan het begin van het studiejaar zullen de stage- en bachelorcoördinator en de mentor voorlichting geven over de stage en het bachelorwerkstuk.

Het B3-programma zoals hierboven weergegeven wordt in 2019-2020 voor de laatste keer aangeboden. Vanaf september 2020 wordt de cursus Neurolinguïstiek niet meer in de B3 aangeboden en komt het core-curriculum te vervallen (en daarmee dus ook de core curriculumcursus 3). De minorruimte (dan 40 EC) wordt ingevuld met een profileringsminor. Schematisch ziet het B3-programma er (onder voorbehoud van wijzigingen) voor 2020-2021 als volgt uit:

B3

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Mentoraat

-

Minor: Themacursus

5

X

Minor: Reflectiecursus

5

X

Minor: Aanschuifcursus 1

5

X

Minor: Aanschuifcursus 2

5

X

Minor: Aanschuifcursus 3

5

X

Minor: Aanschuifcursus 4

5

X

Minor: Denktank

X

X

Pragmatiek

LET-TWB320

5

X

Stage

LET-TW-STAGEBA

5

X

Bachelorwerkstuk

LET-TWB300A

10

X

X

Totaal

60

15

15

15

15

Brugprogramma

Sommige minoren zijn verplicht als je de overstap wilt maken naar een bepaalde master. In het geval van het masterprogramma Taal- en Spraakpathologie in de master Linguistics is er geen speciale minor, maar wel een 'brugprogramma', dat bestaat uit de vakken Taalontwikkelingsstoornissen, Spraak, stem, gehoor, Neurolinguïstiek, Akoestische Fonetiek, Spraakstoornissen, Afasie en Statistiek 3. Concrete afspraken over dit brugprogramma kun je maken met dr. Esther Janse (e.janse@let.ru.nl).