Zoek in de site...

Voorbereiding op een masteropleiding (premaster)

Studenten met een diploma hbo-logopedie kunnen in één jaar een premaster van 60 EC volgen die toegang geeft tot het masterprogramma Taal- en Spraakpathologie in de master Linguistics. Na het behalen van alle vakken uit de premaster wordt een certificaat uitgereikt. Dit certificaat is geen bachelordiploma. Voor meer informatie over toelating tot de premaster kun je terecht bij Esther Janse (024-3612905, e.janse@let.ru.nl).

In onderstaand overzicht worden alle vakken uit de premaster Taal- en Spraakpathologie vermeld. Voor elke cursus staan 5 studiepunten (EC). Je kunt in het schema zien in welke periode(s) de vakken worden gegeven.

Premaster Taal- en Spraakpathologie Cursus code EC periode 1 periode 2 periode 3 periode 4
Taalontwikkelingsstoornissen LET-TWB249 5 X
Taal en cognitie: Inleiding Psycholinguïstiek LET-NTCB221 5 X X
Taalanalyse LET-TWB135 5 X X
Fonetiek LET-TWB129 5 X X
Afasie LET-TWB322 5 X X
Statistiek 2 LET-TWB201A 5 X
Statistiek 3 LET-TWB208 5 X
Neurolinguïstiek LET-TWB321 5 X
Akoestische fonetiek LET-TWB323 5 X X
Spraak, stem, gehoor LET-TWB250 5 X X
Spraakstoornissen LET-TWB130 5 X
Bachelorwerkstuk LET-TWPM01 5 X
Totaal 60 15 15 15 15