Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste bachelorjaar (B1) geeft een indruk van de verschillende aspecten van de opleiding. Op grond hiervan kun je vaststellen of je studiekeuze de juiste is. Met het oog op deze oriënterende functie van het eerste jaar, is ervoor gezorgd dat de verschillende specialismen in de opleiding in het programma van de B1 aan bod komen. Daarnaast heeft de B1 een selecterend doel: als je in het eerste jaar minimaal 45 EC behaalt, bestaat er een goede kans dat je de rest van de bachelorfase met succes kunt doorlopen. Het programma van de B1 dient dus inzicht te geven in de verschillende soorten kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de gehele studie en in de moeilijkheidsgraad daarvan.

De doelstellingen van de B1 Taalwetenschap laten zich vertalen in de eindtermen van dit eerste bachelorjaar. Als je de B1 hebt afgerond, heb je: - inzicht gekregen in de verschillende vakgebieden waaruit de taalwetenschap bestaat; - basiskennis op die verschillende vakgebieden verworven; - kennisgemaakt met basisvaardigheden die nodig zijn voor studie en onderzoek in de verschillende deelgebieden van de taalwetenschap; en ben je dus in staat om te beslissen of deze studie voor jou de juiste keuze is.

Het B1-programma van Taalwetenschap is hetzelfde voor alle studenten. De meeste cursussen zijn thematisch en bestrijken een belangrijk deel van het hele gebied van de Taalwetenschap, vanuit een aantal verschillende invalshoeken. Deze thematische cursussen worden aangevuld met methodologische cursussen, waarin je wordt getraind in onderzoeksmethoden en -technieken en academische communicatieve vaardigheden. Het betreft de cursussen Taalkundige Databestanden en Statistiek 1 in het eerste semester en LingLab 1 in het tweede semester.

In B1 wordt ook een cursus met een wijsgerig karakter gegeven. Het betreft de cursus Taalfilosofie.

In onderstaand overzicht worden alle vakken uit het eerste bachelorjaar vermeld. Voor elke cursus staan 5 studiepunten (EC). Je kunt in het schema zien in welke periode(s) de vakken worden aangeboden. Alle cursussen in het eerste jaar worden gegeven op niveau 1. Verderop in dit hoofdstuk volgt een beschrijving van elk vak.

B1 Cursuscode EC 1 2 3 4
Mentoraat LET-TWB000 - X
Statistiek 1 LET-TWB126 5 X
Taalkundige databestanden LET-TWB121 5 X X
Moedertaalverwerving LET-TWB132 5 X X
Taalanalyse LET-TWB135 5 X X
Fonetiek LET-TWB129 5 X X
Gebarentaal en dovencultuur LET-TWB128 5 X
Informatiewetenschap LET-CIWB158 5 X X
Semantiek LET-TWB116 5 X X
Van woord tot zin LET-TWB133 5 X X
LingLab 1 LET-TWB131A 5 X X
Taalfilosofie LET-TWCC100 5 X X
Inleiding Taal- en Spraakpathologie LET-TWB134 5 X X
Totaal 60 15 15 15 15