Zoek in de site...

Overzicht programma (aanvang februari 2020)

Cursusnaam Cursuscode EC 3
19-20
4
19-20
1
20-21
2
20-21
Communicatie, identiteit en reputatie LET-CIWM411 5 X
Dataverzameling en -analyse LET-CIWM410 5 X
Fundamenteel onderzoek naar Communicatie en Beïnvloeding LET-CIWM412 10 X X
C&B: Internship & Communication Consultancy* LET-CIWM417 10 X
Communicatie, gedrag en beïnvloeding LET-CIWM414 5 X
Keuzevak** 5
Scriptie LET-CIWM401 20 X X
Totaal 60 15 15 15 15

* Studenten die in februari 2020 met de specialisatie Communicatie & Beïnvloeding beginnen, kunnen in plaats van het onderdeel Internship & Communication Consultancy (10 ec) kiezen voor de volgende twee onderdelen: Communication Practices in the Digital Society (5 ec CIWM471) + een vervangende Onderzoeksstage (5 ec, CIWM419 periode 4). Er zijn maximaal 10 onderzoeksstages per semester, en deze worden alleen toegewezen in overleg met de opleidingsvoorzitter.

** Eén keuzevak (minimaal 5 ec, niveau: Master) maakt deel uit van het Communicatie & Beïnvloeding-masterprogramma*. Er zijn vijf mogelijkheden:

  1. Een keuzevak bij CIW:  Als je het C&B-programma volgt, kun je kiezen voor: de IBC-cursus CIWM438 Global Corporate Communication, de IBC-cursus CIWM436 Issues in International Management, de C&B keuzecursus CIWM474 Communicatie in Professionele Contexten, de C&B keuzecursus CIWM471 Communication Practices in the Digital Society en de C&B keuzecursus CIWM473 Strategic storytelling.

  2. Een keuzevak bij een andere opleiding binnen Letteren aan de RU: Je kunt zelf een keuze maken tussen de keuzevakken binnen de Faculteit der Letteren. Er zijn mastervakken waar je als masterstudent aan de Letterenfaculteit zonder meer toelaatbaar bent; dit staat dan bij de omschrijvingen van het betreffende mastervak in de studiegids en dan kun je jezelf (laten) inschrijven. Als dit niet bij het mastervak van je voorkeur vermeld staat, is soms toch toelating mogelijk. Je moet dan wel vooraf toestemming vragen om toegelaten te worden zowel bij de betreffende opleiding en als bij de mastercoördinator CIW. Zet er dan een motivatie bij die uitlegt waarom je van mening bent dat dit vak past in je masterprogramma (vgl. punt 4 hieronder).

  3. Een keuzevak bij de opleiding Communicatiewetenschap aan de RU: Als je het C&B-programma volgt, is het mogelijk om bij de masteropleiding Communicatiewetenschap (CW) een keuzevak te volgen. Je kunt bij CW verzoeken om toelating tot één van de volgende cursussen:
Cursusnaam Code Ec Periode
Media en consumptiecultuur CWM010 5 1

Entertainment-media en welzijn

CWM020 5 1
Journalistiek en samenleving in transitie CWM030 5 1
De informatie-professional: theorie en praktijk CWM040 5 1
Current theories of persuasion and resistance (Engels) CWM050 5 1
Innovaties in communicatie CWM070 5 2
Young consumers (Engels) CWM090 5 2
De informatie-explosie CWM100 5 2
Wetenschaps-communicatie CWM130 3 4

Let op: voor bovenstaande vakken bij CW zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Aanmelding moet via Susanne Samuelsz (s.samuelsz@maw.ru.nl). Als je toestemming hebt gekregen om het vak te volgen, regelt CW dat je ingeschreven wordt voor de cursus in Osiris. Zelf inschrijven via Osiris is dus niet nodig.

  1. Een ander keuzevak: Als je een andere MA-cursus wilt volgen (aan de Radboud Universiteit of een andere universiteit), moet je daarvoor toestemming hebben gekregen van de programmacoördinator van je masterprogramma en van de examencommissie van de opleiding waar je de cursus wilt volgen.

*  Let op: als je een specifiek aandachtsveld hebt gekozen binnen de specialisatie C&B, dan moet je met de opleidingsvoorzitter afstemmen welk keuzevak zou kunnen passen bij dit aandachtsveld.

Extra-curriculaire cursussen: Als je extra cursussen wilt volgen en deze op het diplomasupplement wilt laten vermelden (als extra-curriculaire cursussen), moet je hiervoor toestemming hebben van de examencommissie. Voor extra-curriculaire cursussen gelden in ieder geval de volgende eisen:

  • ze zijn behaald in de periode dat je bent ingeschreven voor de opleiding waarop het diploma­supplement betrekking heeft;
  • ze mogen niet overlappen met andere cursussen;
  • ze moeten van voldoende niveau zijn: binnen de masteropleiding moeten de cursussen bijvoorbeeld van masterniveau zijn.