Zoek in de site...

Overzicht programma

Visualisaties Educatieve Master 2J gs

Jaar 1

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (10 EC)
De constructie van het verleden: filosofie van de geschiedenis en het voortgezet onderwijs LET-EDU-GESM02 5 X
Actualiteitencollege LET-GESM4209 5 X
Vakinhoudelijke lijn: keuzecursus (5 EC in jaar 1)

Historiografie en theorie, keuze uit:

1. Concepten en debatten

2. Politieke Representatie


1. LET-GESM4101

2. LET-GESM4212

5

X
Didactische lijn: verplichte cursussen (17 EC in jaar 1)
Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs RDA-MA2-01 3 X
Leren en instructie 1: De les vanuit verschillende leertheorieën RDA-MA2-02 2 X
Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken RDA-MA2-03 1 X
Leren en instructie 2: Lessen in samenhang en activeren RDA-MA2-04 2 X
Adolescentie­psychologie: de leerling centraal in het pedagogisch handelen van leraren RDA-MA2-06 3 X
Kernvragen als startende leraar: over betekenis geven aan ervaringen, spanningen en ruimte RDA-MA2-07 1 X
Leren en instructie 3: Leermoeilijkheden en differentiatie RDA-MA2-21 3 X
Klassenmanagement: op weg naar een veilig en stimulerend leerklimaat RDA-MA2-08 2 X
Didactische lijn: keuzecursussen (3 EC verspreid over twee jaar): drie keuzecursussen van 1 EC, eens per semester vanaf tweede semester jaar 1
Keuze A RDA-MA2-20 1 X
Onderzoekslijn: keuzecursus (10 EC in jaar 1)

Onderzoekscollege, keuze uit:

-

  • LET-GESM4135
  • LET-GESM4136
  • LET-GESM4137

  • LET-GESM4211
  • LET-GESM4307
10 X X
Stage
Stage 1 RDA-MA2-09 7 X X
Stage 2 RDA-MA2-10 7 X X
Rode draad
Rode draad-cursus RDA-MA2-18 2 X X X X
Totaal 60

Jaar 2

Cursustitel Cursuscode EC 1 2 3 4
Didactische lijn: verplichte cursussen (8 EC in jaar twee)
Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak RDA-MA2-13 4 X X
Teacher Leadership RDA-MA2-16 4 X
Didactische lijn: keuzecursussen (3 EC verspreid over twee jaar): drie keuzecursussen van 1 EC, eens per semester vanaf tweede semester jaar 1
Keuze B RDA-MA2-15 1
Keuze C RDA-MA2-17 1
Onderzoekslijn: verplichte cursussen
Geschiedenis in de lespraktijk LET-EDU-GESM01 1 X X
Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen 22 X X X
Onderzoekslijn: keuzecursus (10 ec in jaar 2)

Onderzoekscollege/research seminar, keuze uit:

  • NTB
  • NTB

-


NTB
NTB

10 X X
Stage
Stage 3 RDA-MA2-11 8 X X
Stage 4 RDA-MA2-12 8 X X
Rode draad
Rode draad-cursus RDA-MA2-19 2 X X X X
Totaal 60