Zoek in de site...

Toelatingseisen en regelingen voor vrijstellingen

De master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen is in het collegejaar 2019-2020 alleen toegankelijk voor studenten die een eerstegraads bevoegdheid willen halen in de schoolvakken Duits of Nederlands. Van deze studenten wordt een afgeronde bachelor Duitse Taal & Cultuur c.q. Nederlandse Taal & Cultuur aan een Nederlandse universiteit verwacht. In alle andere gevallen beslist de examencommissie over toelating of de samenstelling van eventuele schakelprogramma’s.

Studenten die al over een tweedegraads bevoegdheid in het schoolvak beschikken, is een verkort traject mogelijk. Deze studenten kunnen de master in anderhalf jaar afronden.

Wie vragen heeft over toelating kan een afspraak maken met de studieadviseur van de opleiding, Nol Vermeulen: studieadviseur-eduma2@ru.nl

Meer informatie over de examencommissie en het indienen van verzoeken vind je hier.