Zoek in de site...

Overzicht programma

Visualisaties Educatieve Master 2J duits

De tweejarige educatieve master Duits

Jaar 1

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (15 EC)

Sprachen lehren (DaF): Rahmenbedingungen und Unterrichtspraxis

LET-EDU-DTCM03

5

X

Kulturgeschichte aktuell

LET-EDU-DTCM01

5

X

X

Sprachwissenschaftliche Themen für Unterricht und Sprachenlernen

LET-EDU-DTCM02

5

X

X

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (5 EC in jaar 1 periode 3/4) uit het aanbod van Master Language

Didactische lijn: verplichte cursussen (17 EC in jaar 1)

Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs

RDA-MA2-01

3

X

Leren en instructie 1: De les vanuit verschillende leertheorieën

RDA-MA2-02

2

X

Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken

RDA-MA2-03

1

X

Leren en instructie 2: Lessen in samenhang en activeren

RDA-MA2-04

2

X

Adolescentie­psychologie: de leerling centraal in het pedagogisch handelen van leraren

RDA-MA2-06

3

X

Kernvragen als startende leraar: over betekenis geven aan ervaringen, spanningen en ruimte

RDA-MA2-07

1

X

Leren en instructie 3: Leermoeilijkheden en differentiatie

RDA-MA2-21

3

X

Klassenmanagement: op weg naar een veilig en stimulerend leerklimaat

RDA-MA2-08

2

X

Didactische lijn: keuzecursussen (3 EC verspreid over twee jaar): drie keuzecursussen van 1 EC, eens per semester vanaf tweede semester jaar 1

Keuze A

RDA-MA2-20

1

X

Onderzoekslijn

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 1: introductie

LET-EDU-TCW01

1

X

Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 2: dataverzameling en -analyse

LET-EDU-TCW02

5

X

X

Stage

Stage 1

RDA-MA2-09

7

X

X

Stage 2

RDA-MA2-10

7

X

X

Rode draad

Rode draad-cursus

RDA-MA2-18

2

X

X

X

X

Totaal

60

Jaar 2

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (10 ec in jaar 2 periode 1/2) uit de masters van de Faculteit der Letteren

Die Kunst der Adaption

LET-LETK-DTC403

10

X

X

Lernersprache Niederländisch-Deutsch

LET-TWM-DTC401

5

X

X

Die deutsche und niederländische kulturelle Identität und Bildformung

LET-ES1201

4/5

X

X

Interkulturelle Kommunikation und interkulturelles Management

LET-ES1204

4/5

X

X

Didactische lijn: verplichte cursussen (8 EC in jaar twee)

Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

Didactische lijn: keuzecursussen (3 EC verspreid over twee jaar): drie keuzecursussen van 1 EC, eens per semester vanaf tweede semester jaar 1

Keuze B

RDA-MA2-15

1

Keuze C

RDA-MA2-17

1

Onderzoekslijn

Masterscriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

LET-EDU-TCW03

22

X

X

X

Stage

Stage 3

RDA-MA2-11

8

X

X

Stage 4

RDA-MA2-12

8

X

X

Rode draad

Rode draad-cursus

RDA-MA2-19

2

X

X

X

X

Totaal

60

[1] Mits voldaan wordt aan de ingangseisen van de cursus.

[2] Mits voldaan wordt aan de ingangseisen van de cursus.