Zoek in de site...

Doelstelling & eindkwalificaties

In onze masteropleiding kun je kiezen uit twee Nederlandstalige specialisaties en één Engelstalige. Ze hangen allemaal nauw samen met het onderzoek van de docenten van deze specialisaties.

Geschiedenis en Actualiteit

Hoe laat de geschiedenis haar sporen na in het heden? Hoe kleuren huidige vraagstukken en debatten het beeld van het verleden? En hoe wordt geschiedenis gebruikt en misbruikt om de toekomst richting te geven? In deze masterspecialisatie bestudeer je de complexe relatie tussen heden en verleden van de afgelopen vijfhonderd jaar. In deze specialisatie maak je je inzichten uit publieksgeschiedenis en erfgoed- en herinneringsstudies eigen en bezin je je systematisch op de rol en verantwoordelijkheid van historici in interactie met de maatschappij en andere geschiedschrijvers- en makers van geschiedenis. Ook laten we je in deze specialisatie praktische ervaring opdoen met het ontwikkelen van historische producten voor maatschappelijke partners en de presentatie van wetenschappelijk historisch onderzoek aan een breder publiek. Deze specialisatie wordt aangeboden door de leerstoelgroepen Cultuurgeschiedenis, Politieke Geschiedenis en Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis en heeft twee instroommomenten: in september en februari.

Politiek en Parlement

In deze multidisciplinaire masterspecialisatie, waarbij ook het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is betrokken, komen politieke geschiedenis, politicologie en staatsrecht samen. Je krijgt inzicht in het historisch, juridisch en praktisch functioneren van politieke stelsels in hun maatschappelijke omgeving. De Nederlandse parlementaire democratie wordt hierbij in Europees vergelijkend perspectief geplaatst om je inzicht te geven in wat ‘eigen’ is aan het Nederlandse politieke stelsel en welke dilemma’s en praktijken van politiek en parlement de natiestaat overstijgen. Het interdisciplinaire karakter en de verplichte praktijkstage onderscheiden Politiek en Parlement van andere programma’s op het terrein van politieke geschiedenis in Nederland.

Ancient and Medieval Mediterranean Worlds

This Master takes the Mediterranean as an especially illuminating starting point to explore wider questions in ancient and medieval Mediterranean history, including the transformation of the ancient to medieval world. This specialization focuses on the politics and culture of the Roman Empire, Byzantium, early Islam, and the Western Middle Ages and their historical impact on the present. Taught by a group of specialists who are internationally renowned in their fields of expertise, the programme will offer you a broad treatment of the major questions in Mediterranean history. With its combination of ancient and medieval history and focus on the Mediterranean world – including Byzantium and the world of Islam – Ancient and Medieval Mediterranean Worlds offers a unique programme in the Netherlands.

Eindtermen van de drie specialisaties: zie onder 'inhoud en eindtermen' bij de specialisaties.