Zoek in de site...

Overzicht programma

Kunstgeschiedenis

Cursuscode ects 1

2

3 4 Opmerkingen
Specialisatievakken (50 ects)
Kerncursus Kunstgeschiedenis LET-KGM597A

5

X
Themacollege, 5 ects, keuze uit:
-Themacollege: collegereeksen Middeleeuwse, Vroegmoderne en Moderne Kunstgeschiedenis LET-KGM550 5 X X X
-Themacollege Middeleeuwen: Wat is gotiek? Historiografie en interpretatieproblemen van een stilistisch begrip LET-KGM551 5 X
-Themacollege Vroegmodern: De effecten van het zien. De receptie en perceptie van beeldende kunst LET-KGM552 5 X
-Themacollege Modern: Humor als strategie in beeldende kunst, 1950-2020 LET-KGM553 5 X
Projectgroep, 10 ects, keuze uit:
-Projectgroep 1 (middeleeuwen: Insulaire handschriften) LET-KGM525 10 X X
-Projectgroep 2 (vroegmodern: Rembrandt na 350 jaar) LET-KGM526 10 X X
-Projectgroep 3 (modern: Nederlandse kunstenaars in Parijs, ca. 1789-1914) LET-KGM527 10 X

X

Stage Kunstgeschiedenis LET-KGM610 10 (X)

(X)

(X) (X) De periode waarin de stage wordt gelopen is afhankelijk van de beschikbaarheid van een stageplek/project.
Masterscriptie, incl. scriptiewerkgroep en referaat LET-KGM670A 20 X X Werkgroep in periode 2
Keuze-onderdelen (10 stp)
Materials and Techniques in Early Netherlandish Painting LET-KGM577 5 X

Museumbedrijf

Kunstmarkt en kunsthandel

Dit zijn 2 cursussen uit het programma Kunstbeleid & Kunstbedrijf

LET-KGM562

LET-KGM561

5

5

X

X

Cursussen uit het programma Creative Industries

Cursussen uit de master Oudheidkunde
Andere cursussen op masterniveau binnen of buiten de Faculteit der Letteren, en binnen of buiten de Radboud Universiteit (ter beoordeling van de Examencommissie)