Zoek in de site...

Overzicht programma

In het masterprogramma is een vrije ruimte opgenomen van 10 studiepunten, die je geacht wordt te gebruiken voor het volgen van andere mastercolleges in de specialisatie Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, buiten de opleiding (aan zusterfaculteiten, andere afdelingen van de RU of in het buitenland). Ook de afdeling Geschiedenis biedt interessante modules aan voor studenten Oudheidstudies (zie de cursusbeschrijvingen hieronder).

Je kunt ook deelnemen aan landelijke cursussen van Masterlanguage, doorgaans gehouden te Utrecht. Om zo'n cursus te volgen als keuzeonderdeel (10 ects) binnen de MA is toestemming van de examencommissie van Oudheidstudies vereist. Als het Masterlanguage-cursussen op het gebied van de Oudheid betreft wordt deze toestemming normaal gesproken zonder meer gegeven.

Master Oudheidstudies

EC 1 2 3 4 Verzorgd door Opmerkingen
Algemeen (Verplicht voor alle studenten uit de master, één van de volgende cursussen)
Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101) 10 5 5 Grieks, Latijn,
Klassieke Archeologie
Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102) 5 5 Grieks, Latijn,
Klassieke Archeologie
Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Specialisatie Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde
Specialisatiecollege Griekse Taal en Letterkunde (LET-GLTCOHS103) 10 5 5 Grieks
Specialisatiecollege Latijnse Taal en Letterkunde (LET-GLTCOHS104) 10 5 5 Latijn

keuze-onderdelen*

*Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101)
of - afhankelijk van eerdere keuze -
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102)
(periodeverdeling zie boven)

*Andere cursussen in  ‘Klassieke Cultuur';
*RU Masters Letterkunde en Taalkunde;
*Cursussen Grieks / Latijn aan zusterfaculteiten.

10

(5)

(5)

(5)

(5)

Varia

Masterscriptiecolloquium (LET-GLTCOHS105)

0 0

Masterscriptie Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde (LET-GLTCOHS105GL) [1]

20 10 10

Totaal

60 15 15 15 15

[1] Bij instap in februari worden keuze-onderdelen in het tweede semester gevolgd en de studielast van de scriptie verdeeld over vier perioden van 4 x 5 ects.