Zoek in de site...

Overzicht programma

In het masterprogramma is een vrije ruimte opgenomen van 10 studiepunten, die je geacht wordt te gebruiken voor het volgen van andere mastercolleges in het programma Klassieke Cultuur van de opleiding, buiten de opleiding (aan zusterfaculteiten, andere afdelingen van de RU of in het buitenland). Ook de afdeling Geschiedenis biedt interessante modules aan voor studenten Oudheidstudies (zie de cursusbeschrijving hieronder).

Je kunt ook deelnemen aan landelijke cursussen van Masterlanguage, doorgaans gehouden te Utrecht. Om zo'n cursus te volgen als keuzeonderdeel (10 ects) binnen de MA is toestemming van de examencommissie van Oudheidstudies vereist. Als het Masterlanguage-cursussen op het gebied van de Oudheid betreft, wordt deze toestemming normaal gesproken zonder meer gegeven.

Master Oudheidstudies EC 1 2 3 4 Verzorgd door Opmerkingen
Algemeen (Verplicht voor alle studenten uit de master, één van de volgende cursussen)
Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101) 10 5 5 Grieks, Latijn,
Klassieke Archeologie
Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102) 5 5 Grieks, Latijn,
Klassieke Archeologie
Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Specialisatie Klassieke Cultuur

Oude Geschiedenis:
Ancient and Medieval Mediterranean Worlds, Research Seminar: Ceremonies as Invented Tradition
 (LET-GESM4307)

10 5 5 Grieks
Specialisatiecollege Griekse en Romeinse Archeologie (LET-GLTCOHS106), aangevuld met werkstuk (LET-GLTCOHS107) of veldwerkstage (LET-GLTCOHS108)
(zie hieronder)
5 + 5 aan-
vul-ling
5 Latijn

keuze-onderdelen*

*Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101)
 of - afhankelijk van eerdere keuze - 
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102) (periodeverdeling zie boven);

10 (5) (5) (5) (5) Varia
*Onderzoekscollege Provinciaal-Romeinse Archeologie, Cultureel Vondstmateriaal in Context (LET-GLTCOHS111); 5 2,5 2,5
*Werkstuk aansluitend op Specialisatiecollege Griekse en Romeinse archeologie (LET-GLTCOHS107); 5 5
*Veldwerkstage Klassieke archeologie (Master) (LET-GLTCOHS108); 5
*andere cursussen in ‘Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde';
*RU Masters Letterkunde, Taalkunde, Geschiedenis en Kunst- en Cultuurwetenschappen.
Masterscriptiecolloquium (LET-GLTCOHS105) 0 0
Masterscriptie Klassieke Cultuur (LET-GLTCOHS105KC) [1] 20 10 10
Totaal 60 15 15 15 15

[1] Bij instap in februari worden keuze-onderdelen in het tweede semester gevolgd en de studielast van de scriptie verdeeld over vier perioden van 4 x 5 ects.