Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

De bachelor Science geeft je de kans breed kennis te maken met de Natuurwetenschappen en vervolgens op twee disciplines de diepte in te gaan.

Tot nu toe kende de opleiding in het tweede en derde studiejaar een grotendeels vrij programma (met randvoorwaarden). Dit is in deze studiegids beschreven onder 'tweede en derde jaar'.

Vanaf het studiejaar 2019-2020 is het programma van de opleiding weer wat meer voorgeschreven. Het nieuwe eerste jaar staat in deze studiegids. Later worden ook het nieuwe tweede en het nieuwe derde jaar gepubliceerd.

Het eerste jaar ligt voor een groot deel vast, en loopt samen met chemistry en molecular life sciences. In jaar 2 en 3 maak je in het nieuwe programma naast de moleculaire basis een keuze voor een combinatie van twee van de disciplines Natuurkunde, Scheikunde en Biologie.