Zoek in de site...

Procedure voor bachelorstages

Volg onderstaande procedure voor het starten van een stage en het inleveren en beoordelen van stageverslagen:

 1. Schrijf je in voor de cursus via Osiris 
  NWI-MOL200A Bachelor internship
  NWI-MOL501A First Master internship
  NWI-MOL502A Second Master internship
  Let op: Deze cursussen hebben een standaard minimum aantal EC (24 EC in het geval van de master stages). Je kan later in het inschrijfproces het werkelijke aantal EC aangeven.
 2. Na je inschrijving ontvang je een email met daarin een link naar een stageplanningsformulier in je Science account.
  Benader je begeleider zo snel mogelijk en vul het formulier in met daarin een stage/scriptieplanning waarin je het onderwerp, de criteria en je tijdsplanning beschrijft.
  Bekijk deze studiegids of het online invulformulier om te zien wie jou kan begeleiden. Samen met je begeleider kies je een tweede beoordelaar.
 3. Staat je beoogd begeleider niet in de lijst en is hij/zij wel vaste staf (prof/universitair docent), neem dan contact op met de onderwijscoordinator.
 4. Je hebt één maand om dit formulier in te vullen. Zorg ervoor dat je het formulier hebt ingevuld vóórdat je aan je stage begint.
 5. Je stagevoorstel moet worden goedgekeurd door een stage coördinator. Als je voorstel is goedgekeurd, zie je dit terug in Osiris. Als je voorstel is afgewezen, zal hij contact met je opnemen.
 6. Doe je stage en schrijf je verslag. Let op dat je bij master stages ook een midterm review moet inleveren.
 7. Als je je verslag hebt afgerond, upload dan je document via http://thesissubmission.science.ru.nl
 8. Je begeleider ontvangt je document, inclusief plagiaatcheck, binnen 24 uur. Je cijfer zal in Osiris verschijnen nadat je eerste en tweede begeleider je verslag/scriptie hebben nagekeken en het cijfer hebben doorgegeven aan de administratie.

Externe stages/vertrouwelijke verslagen

Als je verslag vertrouwelijk dient te blijven van je stage, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Het verslag dient vijf jaar beschikbaar te zijn voor de examencommissie voor kwaliteitscontrole.
 • Het verslag wordt bewaard door je stagebegeleider van de Faculteit der NWI. Diegene dient ook een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Je levert je verslag niet in via thesissubmission.science.ru.nl.
  In plaats daarvan upload je een een verklaring waar het verslag bewaard wordt. Deze is te verkrijgen via de studiecoöordinator dr L.Laarhoven l.laarhoven@science.ru.nl