Zoek in de site...

Zoeken en regelen

Hoe kies je een stageafdeling?

 • In de studiegids staat een lijst met onderzoeksafdelingen die in ieder geval geschikt zijn. Soms staat daar nog wel een voorwaarde bij (bv: de stage moet voor een scheikundestudent een moleculaire component bevatten).
 • Denk na over het vakgebied dat jouw interesse heeft en bespreek je overwegingen met je docentmentor.
 • Bedenk  welke vakken je leuk of interessant vond en welke docenten je aanspraken. Ga naar de website van de afdeling en bekijk wat voor onderzoek er gedaan wordt. Bedenk of je aan de voorkenniseisen van de afdeling voldoet: sluiten je keuzevakken aan op het onderzoek van de afdeling. Praat eens met  ouderejaars studenten, studentassistenten, docenten, enz. over jouw interesses.
 • Eén keer per jaar wordt een middag met afdelingsbezoeken georganiseerd. Hou daarvoor de mail en het rooster in de gaten.
 • Leg contact met de afdeling of afdelingen waarin je bent geïnteresseerd: stuur een mailtje naar de hoogleraar of één van de docenten om een afspraak te maken. Mogelijk verwijst hij je eerst naar een medewerker.
 • Bespreek de mogelijkheden voor een stage. Aan welk onderzoek zou je mee kunnen werken? Spreekt  dat onderzoek je  aan? Praat ook met je mogelijk toekomstige begeleider (vaak een promovendus) over het onderzoek en om te zien of het klikt tussen jullie. Je besluit zelf of je een stageplek accepteert.

Wat moet je allemaal regelen voor een stage?

 • Schrijf je in Osiris in voor de bachelorstage: vakcode NWI-MOL200A.
 • Je krijgt dan in je science-emailbox een link naar het stageplanningsformulier.
 • Vul deze in overleg met je begeleider in, zodat alle details voor beide partijen besproken zijn.
  Je hebt een dagelijks begeleider en een verantwoordelijk docent. Deze laatste is een hoogleraar of universitair docent (lid van de vaste staf) en is verantwoordelijk voor de beoordeling.
  In overleg met de docent wordt ook een 2e beoordelaar gevraagd.
 • Op het stageplanningsformulier vul je niet alleen begindatum en verwachte einddatum in, maar ook andere activiteiten die je tijdens je stageperiode gaat doen, bijvoorbeeld een vak volgen of studentassistent zijn.
 • Nadat je het formulier hebt ingevuld en afgesloten beoordeelt de stagecoordinator of je stage kan worden goedgekeurd. Als dat zo is, zie je dat in Osiris. Anders neemt de stagecoordinator contact met je op.

Afronden van de stage

 • Let op dat je je aan de tijd houdt die voor de stage ingepland staat (8 weken inclusief verslag), ook al is het verleidelijk om door te werken.
 • Aan het eind van je stage schrijf je een verslag. De definitieve versie upload je je via thesissubmission.science.ru.nl. Deze gaat via een plagiaat-check naar de verantwoordelijk docent die zorgt voor beoordeling en registratie van het cijfer in Osiris.