Zoek in de site...

Programma B2 + B3

Vereisten van het programma (voor studenten begonnen vóór september 2019)

Let op: studenten die in 2019 aan de opleiding beginnen, zullen een ander, meer vastgesteld, multidisciplinair programma volgen.


In het tweede en derde studiejaar stel je bijna helemaal zelf je vakkenpakket samen, waarbij een aantal zaken van belang is:

 • In jaar 2 en 3 volg je in ieder geval de volgende verplichte cursussen:
  Verplichte cursussen voor de bachelor Science (21 EC + 12 EC stage)
  NWI-MOL092 Panorama 2: Energie en duurzaamheid 
  (in het 2e jaar)
  6 EC
  NWI-MOL099 Panorama 3: Food and health (in het 3e jaar) 6 EC
  Filosofie (kies uit NWI-FFIL100 en NWI-FFIL101) 3 EC
  NWI-FCEM002B Cursus schrijfvaardigheid 3 EC
  NWI-MOL086 Academic skills 3 EC
  NWI-MOL200A Bachelorstage 12 EC
 • Alle vakken in de faculteit hebben een niveau-aanduiding: 1, 2, of 3. Je moet uiteindelijk minimaal 30 ec op niveau 3 hebben gevolgd en mag maximaal 15 op niveau 1 in je pakket opnemen.*
  Hier: staan de niveau-aanduidingen, practica en disciplines van de vakken (pdf, 221 kB). Cursussen die in 2019-2020 nieuw worden aangeboden zullen in september 2019 worden toegevoegd.
 • Je kiest daarbij voor een combinatie van twee disciplines:
  beide disciplines voor minimaal 30 ec en beide disciplines volg je tot op niveau 3.De combinatie wordt vermeld op je diplomasupplement. De nog resterende EC's kun je uit elke natuurwetenschappelijke discipline kiezen. Welke vakken bij welke discipline horen staat in de lijst met niveau-aanduidingen.*
 • In Osiris kun je het examenprogramma (de specialisatie) selecteren dat zorgt dat je keuze goed op je studievoortgangsoverzicht en diplomasupplement wordt vermeld.
 • Je volgt in ieder geval ook één programmeer-cursus, één statistiek-cursus en nog minstens één practicum-cursus. Het volgen van méér dan 1 practicum is sterk aanbevolen omdat veel beta-onderzoek vraagt om praktische vaardigheden. Zie ook hiervoor de lijst met niveau-aanduidingen.
 • Je doet een Bachelorstage van 12 EC bij een wetenschappelijke afdeling als proeve van bekwaamheid in het laatste jaar. Zorg ervoor dat je de juiste voorkennis hebt voor de afdeling.
 • Advies: Zorg ervoor dat de gevolgde vakken niet of minimaal overlappen. Zie ook hiervoor de lijst met niveau-aanduidingen. En dat er wat cohesie zit in de vakken die volgt (zie de voorkeursprofielen). Overleg met de studieadviseur en met ouderejaars studenten.

* Deze eisen worden anders op het moment dat je er voor kiest om een minor te volgen in jouw programma of als één van de disciplines wiskunde is. Zie voor meer informatie de programma-eisen in het geval van een gevolgde minor en/of discipline wiskunde.

Aanbevolen Profielen

Voor de volgende combinaties van disciplines bestaan aanbevolen cursussen om te volgen in de vorm van zogenaamde voorkeursprofielen:

Let op: Het gaat hier om een lijst met belangrijke cursussen bij die combinaties van disciplines. Het is dus geen geheel studieprogramma. Het is een overzicht van sleutelcursussen en het kwartaal waarin ze gegeven worden, met een aantal extra cursussen die goed binnen het profiel passen.

Informatica

Is één van de disciplines in je profiel Informatica? Dit document (pdf, 455 kB) geeft een overzicht van de leerlijnen en vereiste voorkennis binnen het Informatica-curriculum.