Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

De bacheloropleiding Wiskunde bestaat uit een cursusprogramma met hoorcolleges, werkcolleges, tutorcolleges, project-georiënteerd onderwijs en practica.

Het curriculum van 3 jaar (180 ec) is als volgt opgebouwd:

 • Verplichte vakken (105 ec)
  Dit programma geeft je een stevige wiskundige basis, met o.a. analyse, calculus, logica en lineaire algebra als onderwerpen. Andere verplichte onderdelen zijn een cursus schrijfvaardigheid en een filosofiecursus.
 • Keuzecursussen binnen specialisatie (12 ec)
  Dit zijn twee cursussen van 6 ec binnen de specialisatie Mathematische Fysica, Toegepaste Stochastiek, Algebra en Topologie of Mathematical Foundations of Computer Science.
 • Vrije keuze (36 ec)
  Hierin kun je zelf cursussen naar keuze volgen (al of niet uit het wiskundecurriculum). Als onderdeel van deze keuzeruimte kun je een minor (van 15 tot 30 ec) volgen.
 • Portfolio (3 ec)
  Hierin wordt de ontwikkeling van je academische vaardigheden bewaakt en ontwikkel je een perspectief op je verdere studie- en werkloopbaan.
 • Bachelorstage (12 ec)
  Dit is de afsluiting van de opleiding. Tijdens je bachelorstage laat je zien dat je in staat bent zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen bij één van de natuurkundige, sterrenkundige of mathematisch-fysische afdelingen van de Faculteit NWI. De stage wordt afgesloten met een schriftelijk verslag/scriptie en met een mondelinge, door een jury beoordeelde presentatie tijdens het bachelorsymposium.

Een schematisch overzicht van het bachelorcurriculum vind je hier (pdf, 104 kB).