Zoek in de site...

Programma B3

Verplichte cursussen

Het onderwijsprogramma van het derde jaar bestaat uit een verplicht kerncurriculum Wiskunde dat aangevuld wordt met een keuzeprogramma.
De verplichte cursussen NWI-FFIL101 Filosofie & Ethiek (wis/nat/inf/sk) (3 EC) en NWI-FCEM02B Schrijven over Wetenschap (3 EC) kunnen naar keuze op verschillende momenten worden gevolgd. Deze staan cursief in de tabel.

Keuzeruimte

In het bachelorprogramma Wiskunde zit in totaal 48 ec aan keuzeruimte in het tweede en derde jaar. Om de nominale studielast van 15 EC per kwartaal te halen, dienen de verplichte cursussen uit het kerncurriculum aangevuld te worden met keuzecursussen. Iedere student dient ten minste 3 ec te kiezen uit het complete aanbod van tweedejaars wiskunde keuzecursussen. In jaar 3 dient ten minste één 6 ec derdejaars keuzecursus ter voorbereiding op een profiel van de masteropleiding Wiskunde gekozen te worden, maar bij voorkeur twee derdejaars keuzecursussen. Cursussen die hiervoor in aanmerking komen vind je hier. De overige keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor (te vinden in de minorgids) of met losse keuzecursussen. Heb je vragen of behoefte aan overleg, maak dan een afspraak met je studieadviseur.

Studeren in het Buitenland

Heb je plannen om in je derde jaar in het buitenland te studeren? Kijk hier eens naar de mogelijkheden of maak een afspraak met de Erasmus+-coördinator.

* NWI-FCEM02B Schrijven over Wetenschap (3 EC) wordt elk kwartaal aangeboden, de studentcapaciteit bij dit vak is echter beperkt.

** Het Bachelor Seminar is niet verplicht voor studenten die een semester in het buitenland studeren of de minor educatie volgen.

*** Het Bachelor Portfolio (3 EC) wordt in de loop van alle drie de opleidingsjaren gevuld met opdrachten.