Zoek in de site...

Invulling keuzeruimte

In het bachelorprogramma Wiskunde zit in totaal 51 EC aan keuzeruimte. Iedere student dient in de keuzeruimte minstens 6 EC derdejaarscursussen uit één van de in het onderstaande schema genoemde specialisaties te kiezen als voorbereiding op de masteropleiding Wiskunde.

Twijfel je of een cursus geschikt is overleg dan vooraf met je studieadviseur.

Legenda:

IMF = Interactive Mathematics: Foundations
IMA = Interactive Mathematics: Applications
MaC = Mathematics and Computation

1 Deze cursus wordt tweejaarlijks gegeven, in 2019/20 
2 Deze cursus wordt tweejaarlijks gegeven, in 2018/19