Zoek in de site...

Programma B2

Verplichte cursussen:

Het onderwijsprogramma van het tweede jaar bestaat uit een verplicht kerncurriculum Wiskunde dat aangevuld wordt met keuzecursussen. De verplichte cursussen NWI-FFIL101 Filosofie & Ethiek (wis/nat/inf/sk) (3 EC) en NWI-FCEM02B Schrijven over Wetenschap (3 EC) kunnen naar keuze op verschillende momenten worden gevolgd. Deze staan cursief in de tabel.

Keuzeruimte:

In het bachelorprogramma Wiskunde zit in totaal 48 ec aan keuzeruimte in het tweede en derde jaar. Om de nominale studielast van 15 EC per kwartaal te halen, dienen de verplichte cursussen uit het kerncurriculum aangevuld te worden met keuzecursussen. Iedere student dient ten minste 3 ec te kiezen uit het complete aanbod van tweedejaars wiskunde keuzecursussen. In jaar 3 dient ten minste één 6 ec derdejaars keuzecursus ter voorbereiding op een profiel van de masteropleiding Wiskunde gekozen te worden, maar bij voorkeur twee derdejaars keuzecursussen. Cursussen die hiervoor in aanmerking komen vind je hier. De overige keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor (te vinden in de minorgids) of met losse keuzecursussen. Heb je vragen of behoefte aan overleg, maak dan een afspraak met je studieadviseur.

Met ingang van 2017/18 zijn er een aantal wijzigingen in het programma ingevoerd ten opzichte van eerdere jaren. Ben jij al al eerder met deze opleiding begonnen, kijk dan naar de overgangsbepalingen.

Studeren in het Buitenland:

Heb je plannen om in je derde jaar in het buitenland te studeren? Kijk hier eens naar de mogelijkheden of maak een afspraak met de Erasmus+-coördinator.

* NWI-FCEM02B Schrijven over Wetenschap (3 EC) wordt elk kwartaal aangeboden, de studentcapaciteit bij dit vak is echter beperkt. In kwartaal 2 is er geen ruimte voor wiskundestudenten.