Zoek in de site...

Curriculumwijzigingen en overgangsregelingen

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica is samengesteld op basis van de lopende curricula van Wiskunde en Informatica. Dit houdt in dat curriculumwijzigingen in een of beide opleidingen ook consequenties hebben voor het dubbele Bachelorprogramma.

In 2019-2020 zijn er geen inhoudelijke programmawijzigingen, maar in beide curricula hebben enkele kwartaalverschuivingen plaatsgevonden waardoor de planning in het dubbele bachelorprogramma ook iets is aangepast. In andere opzichten is het totaalprogramma van cohort 2019 (pdf, 151 kB) gelijk aan dat van cohort 2018 (pdf, 152 kB) en cohort 2017 (pdf, 250 kB).

De cursus NWI-IPC024 Databases is met ingang van 2019-2020 verschoven naar het tweede kwartaal, en samengevoegd met de cursus NWI-IPC019 Information Modeling tot de 6 EC cursus NWI-IPC033 Information Modeling and Databases. Mocht je nog een van beide cursussen moeten afronden terwijl je de andere helft al afgerond hebt, dan bestaat de mogelijkheid om voor de cursus die je nog moet doen een 3 EC bezemkanstentamen te doen onder de oude code. Mocht dit voor jou van toepassing zijn, meld je dan voor 1 oktober bij de docent, Patrick van Bommel.

Hierna een overzicht van de wijzigingen die doorwerken in het dubbele Bachelorprogramma, en in welk kwartaal de betreffende cursussen zitten in de programma's van de verschillende cohorten. Veranderingen zijn schuingedrukt.

In alle gevallen geldt: neem bij vragen over je programma of planning contact op met de studieadviseur, Bram Arens.

Cursus Cohort 2017 Cohort 2018 Cohort 2019
NWI-IPC002 Languages and Automata
(3 EC)
Jaar 1, Kw2 Jaar 1, Kw2 Jaar 1, Kw3
NWI-IPC023 Requirements Engineering
(3 EC)
Jaar 1, Kw4 Jaar 1, Kw4 Jaar 1, Kw3
NWI-IPC024 Databases (3 EC) (m.i.v. 2019-2020 samengevoegd in NWI-IPC033 Information Modelling and Databases)
Jaar 1, Kw3 Jaar 1, Kw3
Jaar 1, Kw1+2
NWI-IPC025 Hacking in C (3 EC) Jaar 2, Kw3 Jaar 1, Kw3 Jaar 1, Kw4
NWI-IPC030 R&D: Project (3 EC) Jaar 2, Kw4 Jaar 1, Kw4 Jaar 1, Kw4
NWI-NB004B Kansrekening (3 EC) Jaar 1, Kw4 Jaar 1, Kw4 Jaar 1, Kw3
NWI-WP025 Calculus A (6 EC) Jaar 1, Kw1 Jaar 1, Kw1 Jaar 1, Kw1+2
NWI-WP026 Calculus B (6 EC) Jaar 1, Kw3 Jaar 1, Kw3 Jaar 1, Kw3+4
NWI-WP030 Groepentheorie (6 EC) Jaar 1, Kw3+4 Jaar 2, Kw3+4 Jaar 2, Kw3+4
NWI-WB012B Ringen en Lichamen (6 EC) Jaar 2, Kw2+3 Jaar 3, Kw2+3 Jaar 3, Kw2+3
NWI-WB003F GDV en Numerieke Methoden (6 EC) Jaar 3, Kw2+3 Jaar 2, Kw2+3 Jaar 2, Kw2+3
NWI-IBC003 Berekenbaarheid (m.i.v. 2018-2019: NWI-IBC003 Computability) Jaar 2, Kw1 Jaar 2, Kw2 n.t.b.
(Kw1 of Kw2)
NWI-IPC006 Processors Jaar 2, Kw2 Jaar 2, Kw3 Jaar 2, Kw3
SOW-BKI125 Intro AI for Computing Science
(m.i.v. 2019-2020: SOW-BKI135 Introduction Artificial Intelligence A)
Jaar 2, Kw2 Jaar 2, Kw1 Jaar 2, Kw1

NWI-IBC026 Semantics and Correctness
(3 EC)

Jaar 3, KW1 n.t.b.
(Kw1 of Kw2)
n.t.b.
(Kw1 of Kw2)