Zoek in de site...

Minorruimte in de dubbele bachelor

Een student die het dubbele bachelorprogramma Wiskunde-Informatica doet, krijgt bij afronding van de opleiding twee bachelordiploma's. Om de reductie van studielast in het gecombineerde programma te verkrijgen wordt de minorruimte in de ene opleiding ingevuld met cursussen van de andere opleiding, en vice versa. Dit houdt in dat er verder geen aparte, nog in te vullen minorruimte in het studieprogramma is opgenomen.