Zoek in de site...

Programma B1 (Cohort 2019, eerste jaar)

Dubbele Bachelor Wiskunde-Informatica

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica bevat verplichte wiskundecursussen, verplichte informaticacursussen, keuzecursussen wiskunde, keuzecursussen informatica en tot slot, vrije ruimte. Hierna vind je het overzicht van het eerste jaar zoals dat in 2019-2020 van kracht is. De dikgedrukte cursussen vallen onder de Wiskunde; de schuingedrukte cursussen behoren tot de Informatica. Het eerste jaar van de dubbele bachelor omvat 75 ec.

Een aantal Informatica-cursussen zijn van plaats verwisseld in het eerste jaar, maar dit heeft geen consequenties voor de verdeling van de studielast. Mocht je in 2018 gestart zijn en achterstand hebben opgelopen, bespreek dan je planning met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens (b.arens@science.ru.nl).

Voor het afronden van het eerste jaar moet je in principe voldoen aan de eerstejaarsprogramma's van de reguliere opleidingen Wiskunde en Informatica. In het dubbele bachelorprogramma volg je enkele van deze cursussen pas in het tweede jaar. Het gaat dan om de cursussen NWI-IPC006 Processors, SOW-BKI135 Introduction Artificial Intelligence A, NWI-WB008C Logica  en NWI-WP030 Groepentheorie. Als je het studieprogramma volgt zoals dat in deze studiegids gepresenteerd wordt, rond je dus aan het eind van je tweede studiejaar beide eerstejaarsprogramma's af.

Het hele programma van cohort 2019 vind je hier (pdf, 151 kB) (toekomstige programmawijzigingen voorbehouden).