Zoek in de site...

Procedure afstuderen

  1. Om af te kunnen studeren voor de bachelor en master is het verplicht om een goedgekeurd programma te hebben. Laat je programma tijdig goedkeuren. We willen je dringend verzoeken om dit 6 maanden voor het afstuderen in te dienen. Kijk bij 'Aanvragen goedkeuring programma' voor de formulieren en meer informatie.
    Mocht er na je aanvraag nog een wijziging komen in je programma, mail deze dan door naar fnwi.examcies@science.ru.nl
    NB: Oordeel examencommissie ontvang je binnen 6 weken. Nadat je programma is goedgekeurd door de examencommissie, zorgt de examenadministratie ervoor dat de op dat moment behaalde vakken op de juiste manier in het studievoortgangsoverzicht worden weergegeven.
  2. Vraag je examen altijd pas aan op het moment dat alle resultaten in Osiris zichtbaar zijn. Je kunt je examen aanvragen tot op de dag van de examendatum (een overzicht van deze examendata is hier te vinden). Let op: je examendatum ligt altijd in de toekomst. Je vraagt je examen digitaal aan via 'Afstuderen, diploma's en certificaten' > 'Aanvraagformulier diploma'. Meer informatie over de spreker die gevraagd wordt, vind je hier.
    Er geldt: geen bericht is goed bericht, dus zolang je na de bevestiging op je examenaanvraag geen bericht meer ontvangt, mag je ervan uit gaan dat alles in orde is. Binnen 8 weken na je examendatum ontvang je een bericht met de bevestiging dat je geslaagd bent. Ongeveer 3 weken voor de diploma-uitreiking ontvang je een uitnodiging hiervoor, mits je aangegeven hebt aanwezig te willen zijn hierbij.
  3. Voor meer informatie omtrent afstuderen en uitschrijven: https://www.ru.nl/studenten/afstuderen-daarna/afstuderen/werkt-afstuderen/.

Mocht je nog vragen hebben, kun je contact opnemen met de Student Service Desk (HG00.051):
Mail: studentinfo@science.ru.nl;
Tel.nr.: 024-3652200;
Openingstijden: ma t/m do 10:00u - 16:00u; vr 10:00u - 14:00u