Zoek in de site...

Honoursprogramma

FNWI honoursprogramma

De faculteit NWI kent een tweejarig honoursprogramma (gedurende het tweede en derde studiejaar), waarvoor elk jaar maximaal 25 eerstejaars studenten, afkomstig uit alle NWI-opleidingen kunnen worden toegelaten. Het is een uitdagend en heel interessant programma waar je natuurlijk extra inspanning voor zult moeten doen, maar waarvoor je ook veel terug krijgt en leert. Je kunt voor een plaats in het facultaire programma solliciteren tot eind mei in je eerste studiejaar. De omvang van het programma is 24 ec.

Voor meer informatie over het facultaire honoursprogramma kun je contact opnemen met de programmaleider Hay Geurts (hay.geurts@science.ru.nl), of kijk op de website: https://www.ru.nl/rha/fnwi/.

Interdisciplinair honoursprogramma

Het RU-brede honoursprogramma geeft je de mogelijkheid om tijdens je tweede en derde studiejaar gedurende anderhalf jaar een interdisciplinair programma te volgen met medestudenten met diverse studie-achtergrond. Meer informatie over dit programma vind je hier.