Zoek in de site...

Toelating, doelstelling en opleidingen na de bachelor

Het doel van de bacheloropleiding is het opleiden van adaptieve en autonome communicatieprofessionals die inzicht hebben in hoe media de belangrijke functies van beïnvloeden, informeren en entertainen kunnen vervullen in een dynamische en complexe omgeving. Om dit te bewerkstelligen bestaat het programma uit drie leerlijnen, waarin studenten de benodigde eindkwalificaties verwerven: de inhoudelijke leerlijn, de methodische leerlijn en de professionele leerlijn.

Tevens leren studenten tijdens de bacheloropleiding om de verworven kennis en vaardigheden binnen de afzonderlijke leerlijnen ook geintegreerd in te zetten in onderzoek. Op basis van de taxonomie van Bloom zijn verschillende beheersingsniveaus gedefineerd in de eindtermen. In de bacheloropleiding wordt een basis van kennis gelegd waarbij lagere orde beheersingsniveaus passen (bijvoorbeeld definiëren, benoemen, uitleggen). Tevens worden ook hogere orde beheersingsniveaus verwacht (zoals toepassen, analyseren, reflecteren), zodat de student kan laten zien in staat te zijn het geleerde ook toe te passen en hier kritisch op te reflecteren.

Aan het eind van de bacheloropleiding is de student in staat om:

 1. Actuele wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken rondom communicatie en media te definiëren, uit te leggen, te verklaren en kritisch te bespreken
  1. door toepassing van theoretische en empirische inzichten over productie, inhoud, verwerking en effecten van communicatie en media.
  2. door toepassing van theoretische en empirische inzichten uit de aanverwante disciplines Psychologie, Sociologie en Kunstmatige Intelligentie.
 2. Kwantitatieve en kwalitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek te benoemen, uit te leggen en toe te passen in de opzet, uitvoering en analyse van eenvoudig wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken rondom communicatie en media.
 3. Een persoonlijk-professioneel profiel op te stellen en te presenteren als academisch geschoolde communicatieprofessional
  1. door het identificeren en onderbouwen van behoeftes, keuzes en inzichten door het ontplooien van activiteiten binnen en buiten de opleiding.
  2. gebaseerd op persoonlijke waarden, drijfveren, visie, kwaliteiten, prestaties, interesses en ambities.
 4. Onder begeleiding de verworven inhoudelijke, methodische en professionele kennis en vaardig­heden te integreren in onderzoek naar wetenschappelijke en praktijkvraagstukken en
  1. hierop als academisch geschoolde communicatieprofessional kritisch te reflecteren.
  2. hierover in lijn met wetenschappelijke normen en richtlijnen schriftelijk te rapporteren.
  3. hierover te presenteren aan medestudenten en docenten.

Het bachelorprogramma duurt drie jaar. De bacheloropleiding wordt afgerond met het bachelorexamen. Indien hieraan is voldaan wordt de student de graad Bachelor of Science toegekend.

Studenten met een afgeronde bacheloropleiding Communicatiewetenschap worden automatisch toegelaten tot de masteropleiding Communicatiewetenschap, of kunnen toelating vragen tot de tweejarige Research master Social Cultural Science of de Research master Behavioural Science.