Zoek in de site...

Afstuderen

De uitslag van het bachelorexamen wordt bepaald door de examencommissie. Tenminste 1 keer per jaar wordt een gezamenlijke bachelordiploma-uitreiking georganiseerd. Het bachelorexamen wordt afgelegd door de afzonderlijke onderdelen van de bacheloropleiding achtereenvolgens te behalen: aan het einde van de bacheloropleiding hoeft geen apart examen te worden afgelegd. Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science verleend. Degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd kan door de examencommissie een judicium worden toegekend (zie bijlage 1 van de OER).

Student moet zelf het bachelordiploma aanvragen bij STIP. Je bachelordiploma kun je maandelijks aanvragen.