Zoek in de site...

Pre-masters

1-jarige pre-master (HBO-instroom)

De opleiding Communicatiewetenschap biedt een pre-master van 60 EC aan die voorbereidt op de master Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit. De pre-master is bedoeld voor studenten met een hbo-bachelordiploma om deficiënties weg te werken om toelating te kunnen krijgen tot de master.

Het pre-masterprogramma heeft een duur van 1 jaar, met een studielast van 60 ec. Aansluitend kunnen studenten instromen in de eenjarige masteropleiding. Totale studieduur voor het behalen van een masterdiploma (MSc) Communicatiewetenschap via het pre-masterprogramma bedraagt twee jaar. Kijk voor informatie over de pre-master op de mastersite.

Verkorte pre-master (WO-instroom)

Studenten die in bezit zijn van een wo-bachelordiploma kunnen veelal een verkorte pre-master volgen. Dit hangt af van het studieprogramma van de afgeronde wo-bacheloropleiding. Kijk voor informatie voor een verkorte pre-master op de mastersite.

Studenten krijgen na het behalen van de pre-master een certificaat - dus geen bachelordiploma - met een overzicht van behaalde vakken dat geldt als toelatingsbewijs tot de master Communicatiewetenschap.

Voor meer informatie zie ook de studiegids van de pre-master.