Zoek in de site...

Toelating tot het tweede bachelorjaar

Algemene toelatingsvoorwaarden
Toegelaten tot het tweede bachelorjaar (B2) worden studenten die 42 EC of meer hebben behaald en daarmee een positief bindend studieadvies (BSA) hebben ontvangen. De student kan deelnemen aan zowel de B2-cursussen en de daarbij behorende toetsingen waarvoor geen specifieke toelatingsvoorwaarden gelden als aan de vrije keuze cursussen. Voor het volgen van een keuzecursus bij een andere opleiding gelden de daar vast­gestelde toelatingseisen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Onder voorwaarde dat ten minste 42 EC van het eerste jaar zijn behaald, mag de student de cursussen van het tweede studiejaar, de vrije ruimte van het tweede (5EC) en derde (15EC) jaar en de cursus Ethiek van de digitale media (CWB3048) gaan behalen.

Voor de volgorde van de cursussen van het tweede jaar geldt:

- Leerproject 2: Kwalitatief onderzoek (CWB2021) kan pas worden gevolgd en getoetst als Leerproject 1: Inhoudsanalyse (CWB1018) behaald is;

- Leerproject 3: Experiment (CWB2026) kan pas worden gevolgd en getoetst als Leerproject 1: Inhoudsanalyse (CWB1018) behaald is.