Zoek in de site...

Programma B2

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

SOW-CWB2021 Leerproject 2: kwalitatief onderzoek (4 EC)

SOW-CWB2021 Leerproject 2: kwalitatief onderzoek (6 EC)

SOW-CWB2025 Media en beïnvloeding (5 EC)

SOW-CWB2026 Leerproject 3: experiment (5 EC)

SOW-CWB2022 Mediagebruik (5 EC) SOW-CWB2023 Media content (4 EC)

SOW-CWB2026 Leerproject 3: experiment (5 EC)

SOW-CWB2027 Media, entertainment and culture (5 EC)

SOW-MTB2009 Toetsende statistiek (6 EC)

SOW-CWB2024 Media en informatie (5 EC)

Keuzecursus* (5 EC)

SOW-CWB2028  Professionalisering 2 **

SOW-CWB2028 Professionalisering 2 **

SOW-CWB2028 Professionalisering 2**

SOW-CWB2028 Professionalisering 2 (5 EC)**

* Kijk voor de mogelijke invullingen van de keuzeruimte bij invulling keuzeruimte.

** De cursus Professionalisering 2 loopt over het gehele studiejaar, studiepunten worden in periode 4 toegekend.

Heb je een B2-cursus nog niet behaald en ben je in 2017-2018 of eerder begonnen met de opleiding Communicatiewetenschap?

Voor de bacheloropleiding geldt vanwege de invoering van het nieuwe onderwijsprogramma voor alle jaarlagen een overgangsregeling voor studiejaar 2019-2020. Kijk onder overgangsregeling/wijziging studieprogramma welk vervangende cursus uit B2 jij eventueel moet doen.