Zoek in de site...

Invulling keuzeruimte

De omvang van de vrije ruimte bij de bacheloropleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie is 30 EC voor studenten vanaf cohort 2016-2017 (Voor studenten van cohort 2015-2016 en eerder is de omvang van de vrije ruimte 24 EC). Deze vrije ruimte dient te worden ingevuld door het volgen van een minor. Invulling hiervan is gepland in het eerste semester van B3.

Een deel van deze minorruimte (12 EC) kan ook ingevuld worden met een onderzoeksstage in het werkveld van CAOS. Daarnaast moet dan nog een minorpakket van 18 EC worden samengesteld.

Studenten die heel semester (30 EC) in het buitenland willen studeren moeten goedkeuring voor het vakkenpakket aanvragen via een Learning Agreement.

Er zijn dus 3 opties:

1. 30 EC pakket minorvakken (RU of elders in Nederland)

2. 18 EC pakket minorvakken (RU en elders in Nederland) + 12 EC onderzoeksstage

3. 30 EC pakket minorvakken buitenland (Europa of daarbuiten)


Meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van de vrije ruimte en de procedure met betrekking tot het indienen van een verzoek bij de examencommissie