Zoek in de site...

Kwaliteitszorg

Er zijn twee belangrijke commissies binnen de opleiding CAOS. Dit zijn de examencommissie en de opleidingscommissie, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over het onderwijs en onderwijsprogramma van de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies.

Daarnaast wordt er veel zorg besteed aan de kwaliteit van het onderwijs door het onderwijsprogramma en cursussen stelselmatig te evalueren.