Zoek in de site...

Toelating tot het tweede bachelorjaar

Algemene toelatingsvoorwaarden
Toegelaten tot het tweede bachelorjaar (B2) worden studenten die 42ec of meer hebben behaald en daarmee een positief bindend studieadvies (BSA) hebben ontvangen. De student kan deelnemen aan zowel de B2-cursusonderdelen en de daarbij behorende toetsingen waarvoor geen specifieke toelatingsvoorwaarden gelden als aan de vrije keuze onderdelen/minor. Voor het volgen van een keuzevak/minor bij een andere opleiding gelden de daar vastgestelde toelatingseisen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden
Naast de algemene toelatingsvoorwaarden gelden voor onderstaande cursussen aanvullende specifieke toelatingsvoorwaarden:

deelname aan onderstaande B2-cursussen is pas mogelijk als ...

onderstaande cursus is gevolgd én is voldaan aan de werkopdrachten

of is behaald

onderstaande cursus is behaald.

SOW-MTB2008
Statistiek 2 (3ec)
SOW-MTB1003 Statistiek 1 (3ec)
SOW-CAOSB2080 Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek (6ec) SOW-MTB1001 Methoden van onderzoek (6ec)
SOW-CAOSB2090
Leerproject 2: onderzoeks-strategieën (9ec)
SOW-CAOSB2080 Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek (6ec) SOW-CAOSB17 Leerproject 1 (6e)