Zoek in de site...

Opleidingsaanbod en vervolgopleidingen

Het onderwijsinstituut PWO verzorgt in studiejaar 2019-2020 de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs, de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Naast het volledige eigen opleidingsaanbod biedt het onderwijsinstituut PWO ook de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan. Dit is een traject dat in samenwerking met de HAN Pabo wordt aangeboden. Deze studiegids bevat informatie over de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO)

De bacheloropleiding PWPO omvat drie jaar. In studiejaar 2019-2020 zal voor het eerst het gehele curriculum worden aangeboden. Afgelopen studiejaar werden alleen het B1 en B2 jaar beschreven, nu dus voor het eerst ook het B3 jaar waardoor deze studiegids meer informatie bevat dan afgelopen studiejaar. Verder zijn er ten opzichte van het afgelopen studiejaar enkele wijzigingen doorgevoerd in het B1 en B2 studiejaar.

Normaal gesproken volgen studenten na afronding van een universitaire bachelor eerst een master voordat ze de arbeidsmarkt op gaan. Dit heeft te maken met het feit dat het voor de meeste universitaire bachelors onduidelijk is welke posities op de arbeidsmarkt ingenomen kunnen worden. Veelal wordt er eerst gevraagd om afronding van een universitaire master. Bij het werkveld van PWPO ligt dit anders. Afronding van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs levert namelijk naast een bachelordiploma ook een onderwijsbevoegdheid op. Dit betekent dat je na afronding van de bachelor gekwalificeerd bent om als leerkracht in het basisonderwijs te werken. De bevoegdheid om als leerkracht in het basisonderwijs te mogen werken is landelijk vastgelegd door de Rijksoverheid. Het betreft hier dus dezelfde bevoegdheid als de bevoegdheid die studenten na afronding van een Pabo of ALPO krijgen. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Een bachelordiploma van PWPO verleent tevens toegang tot twee zelfstandige éénjarige masteropleidingen: de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om na het volgen van een toelatingsprocedure door te stromen naar de tweejarige researchmaster Behavioural Science.