Zoek in de site...

Programma's op hoofdlijnen

In de bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs leer je hoe je kinderen in de basisschoolleeftijd lesgeeft en begeleidt vanuit een wetenschappelijke pedagogische en onderwijskundige achtergrond. Je doet kennis en vaardigheden op in het ontwerpen en uitvoeren van effectieve lessen, waarbij er steeds naar gestreefd wordt om zoveel mogelijk kinderen het lesdoel te laten behalen. Verder leer je hoe je kinderen bij de les houdt. Uiteindelijk kan je aan iedereen uitleggen hoe jij ervoor zorgt dat je de tijd van de kinderen in de klas zo effectief en doelgericht mogelijk gebruikt. Tijdens je hele opleiding loop je stage op een basisschool, waar je steeds het verband legt tussen de wetenschappelijke benadering en de praktijk van het onderwijs. Naast het ontwerpen en uitvoeren van effectieve lessen kijk je naar de ontwikkeling van kinderen en naar de situaties die kunnen ontstaan als er in hun ontwikkeling problemen optreden. Door jouw pedagogische achtergrond weet je goed in te spelen op de verschillende niveaus in een klas. Daarvoor leer je ook hoe je kinderen met problemen of stoornissen kunt begeleiden, zodat zij echt beste uit zichzelf kunnen halen. Daarnaast verken je hoe je opvoeders en (collega)leerkrachten in de toekomst zou kunnen begeleiden.

In het eerste studiejaar van PWPO volg je bepaalde cursussen samen met de bachelorstudenten van Pedagogische Wetenschappen. Je volgt bijvoorbeeld colleges over de motorische ontwikkeling en de taalontwikkeling van kinderen. Samen met je medestudenten van PWPO leer je hoe je effectieve lessen vormgeeft en uitvoert aan de hand van de expliciete directe instructie (EDI). Je doet hiervoor zowel didactische als pedagogische kennis op. Vanaf begin oktober ga je de opgedane kennis en vaardigheden toepassen tijdens je stage op een basisschool. In het tweede semester start je met de eerste didactiekcursus en leer je meer over klassenmanagement. In het tweede en derde jaar volg je samen met je medestudenten van PWPO meerdere didactiekvakken waarbij je onder andere meer leert over pedagogisch handelen, taal, rekenen, OJW (denk aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur etc), kunstonderwijs en lesgeven aan het jonge en oudere kind. Uiteraard blijf je daarnaast stage lopen in het basisonderwijs en leer je de theorie in de praktijk toe te passen. De expliciete directe instructie blijft hierbij het uitgangspunt. Gaandeweg het tweede en derde jaar werk je toe naar het zelfstandig kunnen draaien van je klas. Tevens ontwikkel je diagnostische en professionele vaardigheden zoals observeren, verslaglegging, coaching en advies. Ook voer je onderzoek uit waarmee je onderwijsgerelateerde problemen nader kunt bekijken. Hiervoor volg je de onderzoeks- en vaardighedenlijn samen met de PW studenten. Je sluit het derde bachelorjaar af met een scriptie die betrekking heeft op het onderwijs.

Na afronding van het volledige PWPO programma ontvang je een bachelordiploma (Bachelor of Science) én de onderwijsbevoegdheid voor het primaire onderwijs. Je bent daarmee een academisch geschoolde leerkracht en kunt gaan werken als leerkracht in het basisonderwijs. Tevens kun je ervoor kiezen om na je bachelor een master Onderwijswetenschappen, een master Pedagogische Wetenschappen of de Researchmaster Behavioural Science te gaan volgen.

overzicht curriculum PWPO (klik voor vergroting) (png, 453 kB)
Schermafbeelding 2019-06-28 om 09.07.22