Zoek in de site...

Bachelor jaar 1

Jaar 1 - de basis

In het eerste jaar leg je de basis voor je kennis over onderwijs, opvoeding en ontwikkeling. Je volgt colleges over pedagogiek, onderwijswetenschappen en orthopedagogiek. Daarnaast verdiep je je in de normale ontwikkeling van kinderen, onder andere op het gebied van taal, cognitie en motoriek. Naast bovenstaande leer je hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en beschrijft.

Natuurlijk leer je ook hoe je les kunt geven. We doen dat vanuit de methode van ‘Expliciete Directe Instructie’ (EDI). In het eerste jaar leer je in diverse werkgroepen de principes van deze methode en oefen je in het werken met deze methode met medestudenten en een docent. Ook leer je alles over pedagogisch handelen en klassenmanagement. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor rust, orde en overzicht in de klas? Hoe ga je om met ordeverstorend gedrag, of groepsvorming? En hoe betrek je kinderen bij de les? In het eerste jaar verdiep je je in de didactiek van taal. Hoe kun je volgens inzichten vanuit de wetenschap kinderen het beste leren lezen?

Alle geleerde kennis breng je direct in de praktijk tijdens je eerste stage. Vanaf oktober loop je één dag in de week stage op een basisschool in groep 3, 4 of 5. Je krijgt ook een keer de gelegenheid om een hele week stage te lopen om zo goed zicht te krijgen op de werkweek van een leerkracht.

Bindend studieadvies
Het bindend studieadvies houdt in dat je een bepaald aantal studiepunten uit het eerste jaar moet halen om verder te mogen met de opleiding. Eerstejaars moeten minstens 42 van de 60 punten in hun eerste jaar halen. Haalt je dit niet, dan mag je de opleiding niet voortzetten. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je minder goed kan studeren. Neem daarom bij bijzondere omstandigheden altijd zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur, zodat de situatie tijdig kan worden gemeld en er met je meegedacht kan worden hoe je zo optimaal mogelijk kan studeren. Wacht hier niet tot het einde van het studiejaar mee!

Onderdelen B1 programma

cursuscode

titel cursus

ec

contact-uren*

SOW-PWB1040 Wijsgerige en historische context 4 33
SOW-PWB1050 Inleiding onderwijswetenschappen 4 33
SOW-PWB1060 Inleiding pedagogiek 4 33
SOW-PWB1190 Inleiding wetenschappelijk onderzoek 4 33
SOW-PWB1200 Analyse 1 4 36
SOW-PWPO190 Academische vaardigheden 1 PWPO 5 33
SOW-PWB1240 Analyse 2 4 36
SOW-PWPO080 Pedagogisch handelen en klassenmanagement 4 23
SOW-PWB1260 Motorische en perceptuele ontwikkeling 4 33
SOW-PWB1270 Cognitieve en taalontwikkeling 4 33
SOW-PWB1280 Sociaal-emotionele en morele ontwikkeling 4 33
SOW-PWB1290 Inleiding orthopedagogiek 4 33
SOW-PWPO170 Didactiek Taal 1 4 33
SOW-PWPO070 Bachelorstage 1 PWPO 7 39

* Contacturen zijn opgebouwd uit hoorcolleges, werkcolleges en /of practicumbijeenkomsten en tentamentijd (3 uur).

Bovenstaande cursussen zijn verplicht voor de studenten in het volledige, driejarige bachelorprogramma.

Honoursprogramma voor propedeusestudenten
Studenten kunnen direct in hun eerste jaar al ervaren wat de Radboud Honours Academy te bieden heeft. Speciaal voor propedeusestudenten is er een aantrekkelijk en interdisciplinair programma samengesteld. Je maakt hierin uitgebreid kennis met de wetenschappelijke wereld. Meer informatie over het programma dat tijdens de propedeuse gevolgd kan worden is te vinden op de volgende website.