Zoek in de site...

Cursusoverzicht B3

Cursusoverzicht B3

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWB2240 Neuropsychologie 4
SOW-PWB3350 Juridische en ethische context 4
SOW-PWB3360 Analyse 4 4
SOW-PWSP040 Methodiek van de diagnostiek* 4
SOW-PWSP050 Behandelingsmethodiek* 4
SOW-PWPO150 Bachelorstage 3 PWPO 2
SOW-PWPO140 Beroepsvaardigheden gevorderd* 4
SOW-PWPO160 Afstudeerstage PWPO 8
SOW-PWPO210 Bachelorscriptie PWPO 4
SOW-PWPO100 Didactiek Het jonge kind 4
SOW-PWPO110 Didactiek Het oudere kind 4
SOW-PWPO120 Didactiek Kunst en cultuur 4
SOW-PWPO130 School en maatschappij 4

*Deze drie cursussen zijn optioneel in het programma. Wanneer deze cursussen niet gevolgd worden kan de student kiezen voor andere cursussen aangeboden binnen de universiteit. Het niet volgen van de optionele cursussen in jaar 3 heeft gevolgen voor het volgen van de master Pedagogische Wetenschappen. Zie voor meer informatie hoofdstuk Het tweede studiejaar B2.