Zoek in de site...

Overige aanspreekpunten

Studenten Informatiepunt (STIP)
Het Studenten Informatiepunt (STIP) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen verzorgt de college- en tentamenorganisatie. Je kunt hier terecht met vragen over:

  • Inschrijving voor colleges, werkgroepen en tentamens
  • Aanvragen vrijstellingen
  • Aanvragen van bachelor- en masterexamen
  • Speciale regelingen voor tentamens

STIP is gehuisvest in de hal van Comeniuslaan 4

T: (024) 3616163. 
E: stip@socsci.ru.nl
ma t/m vr. 09.00-17.00 uur

Opleidingscommissie
Elke opleiding heeft een opleidingscommissie, met als taken

  • het uitbrengen van advies over de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de decaan en de directeur van het onderwijsinstituut over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Omdat een opleidingscommissie bestaat uit stafleden en studentleden, is dit hét orgaan waarin studenten invloed kunnen uitoefenen op het onderwijs.

Heb je een vraag voor de opleidingscommissie, of wil je zelf actief betrokken zijn bij het onderwijs en lid worden van een opleidingscommissie? Kijk dan eens op de Facebookpagina van de studentleden: https://www.facebook.com/pwobachelorolc/?fref=ts Mailen kan ook via olc.bachelor.pwo@student.ru.nl

Examencommissie
De examencommissie ziet toe op een goede gang van zaken bij de tentamens en de examens van de diverse opleidingen. Daarnaast heeft de examencommissie de taak om de naleving van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) te bewaken.

Als je denkt recht te hebben op een uitzondering op de regels van de OER, dan heb je de mogelijkheid om een verzoek aan de examencommissie in te dienen. De examencommissie heeft de bevoegdheid om voor individuele studenten een uitzondering te maken.

Voordat je een verzoek aan de examencommissie indient, is het verstandig om eerst met één van de studieadviseurs te overleggen. Zij adviseren je over de mogelijkheden en kansen van je verzoek.

De Examencommissie zelf is bereikbaar via het volgende mailadres: ExamencommissiePWO@ru.nl.