Zoek in de site...

Opleidingsaanbod en vervolgopleidingen

Het onderwijsinstituut PWO verzorgt in studiejaar 2019-2020 de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs, de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Naast het volledige eigen opleidingsaanbod biedt het onderwijsinstituut PWO ook de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs aan. Dit is een traject dat in samenwerking met de HAN Pabo wordt aangeboden. Deze studiegids bevat informatie over de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en de manier waarop deze opleiding binnen het ALPO traject wordt aangeboden. Informatie m.b.t. de Pabo wordt verzorgd door de HAN en is niet in deze studiegids opgenomen.

De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen omvat drie jaar. Voor de bacheloropleiding geldt dat het eerste jaar bestaat uit de propedeuse (B1), gevolgd door een tweede en derde bachelorjaar (B2 en B3). Studenten van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO traject) volgen de bachelor van Pedagogische Wetenschappen over 4 studiejaren en combineren dit met een Pabo opleiding.

Een afgeronde bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen verleent toegang tot twee zelfstandige éénjarige masteropleidingen: de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om na het volgen van een toelatingsprocedure door te stromen naar de tweejarige researchmaster Behavioural Science.