Zoek in de site...

Programma's op hoofdlijnen

Bachelor Pedagogische Wetenschappen
De bacheloropleiding berust op drie leerlijnen: Theorie, Onderzoek en Praktijk. In deze leerlijnen wordt de basis gelegd voor de essentiële kennis, vaardigheden en attituden die nodig zijn voor de uitoefening van wetenschappelijke beroepspraktijk van de (ortho)pedagoog, de onderwijskundige of de wetenschappelijke onderzoeker in de betreffende vakgebieden. In het programma word je voorbereid op de keuzes die je moet maken tijdens de opleiding. In het theoretisch deel wordt eerst aandacht besteed aan de normale ontwikkeling (Inleiding pedagogiek en diverse ontwikkelingscursussen) van kinderen en jongeren voordat wordt overgegaan op de problematische ontwikkeling (Inleiding orthopedagogiek en Inleiding diagnostiek). Daarnaast is er aandacht voor de leertheoretische aspecten. In de leerlijn Onderzoek ontwikkel je vaardigheden voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Er is veel aandacht voor methoden en analyses, waardoor een grondige basis wordt gelegd om als gedragswetenschapper te kunnen functioneren. In de leerlijn praktijk ontwikkel je beroepsvaardigheden die passen bij je profiel. Daarbij is er de gehele opleiding aandacht voor de wisselwerking tussen theorie, onderzoek en praktijk: je leert praktijkvragen te onderzoeken en theorieën toe te passen in de praktijk. Elk studiejaar wordt er dan ook vanaf periode 2 één dag in de week vrij gehouden om werkzaamheden in de praktijk uit te voeren. Tot slot is er de keuzeruimte binnen de bachelor. In het tweede bachelorjaar kies je tenminste één specialisatie. Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende specialisaties:

- Orthopedagogiek
- Pedagogiek
- Onderwijs
- Onderzoek

Binnen het B2 jaar is er ruimte om 8 EC aan specialisatieonderwijs te volgen. Binnen het B3 jaar is dit 4 EC. Naast de specialisatiecursussen heb je een vrije ruimte van 24 EC. Deze ruimte kan geheel vrij worden ingevuld met universitaire cursussen uit binnen en/of buitenland.

Schermafbeelding 2019-07-10 om 20.33.17

Overzicht curriculum PW 19-20 (klik voor vergroting) (docx, 28 kB)

Contacturen (bachelor PW)
Onder contacturen verstaan we de hoorcolleges, maar ook de werkgroepen en practica. Met de onderwijsintensivering is er in de vorm van een mentoraat ook meer aandacht gekomen voor persoonlijke begeleiding. Naast het aantal contacturen bevat de opleiding Pedagogische Wetenschappen ongeveer 20-25 uur per week aan zelfstudie.

Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs 
De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) is een samenwerkingsverband tussen het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Radboud Universiteit en de faculteit Educatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Het ALPO-traject is vierjarig en leidt studenten op tot Bachelor of Science (BSc) in de Pedagogische Wetenschappen én tot Bachelor of Education (BEd). Studenten met een afgerond ALPO traject van de RU-HAN kunnen daarna kiezen voor een vervolgopleiding in de master. De masteropleidingen Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen en de Researchmaster Behavioral Science zijn toegankelijk na afronding van het ALPO traject.

Doel ALPO
Als leerkracht primair onderwijs kun je als afgestudeerde onderwijs verzorgen aan kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Daarnaast ben je in staat wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk en op basis van zelfstandig onderzoek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het primaire onderwijs.

Opbouw studieprogramma
De bacheloropleidingen PW en de Pabo verzorgen ieder studiejaar een deel van het programma. Dat betekent dat in één week zowel vakken op de RU als op de HAN gevolgd worden. Hiernaast loop je in ieder jaar stage in het primair onderwijs. Na vier jaar worden zowel de bachelor Pedagogische Wetenschappen, als het Pabo-diploma behaald.

Overzicht curriculum ALPO 19-20 (klik voor vergroting) (png, 477 kB)
Curriculum ALPO